Wyszukiwarka artystów

„Leksykon Kulturnet Dzierżoniów” jest zbiorem biogramów artystów dawnych i współczesnych, związanych z ziemią dzierżoniowską. Są wśród nich przedstawiciele różnych gatunków sztuk i rzemiosł od okresu późnego średniowiecza, po postaci żyjące i tworzące dziś. Okres najwcześniejszy reprezentują przede wszystkim rzemieślnicy związani z budownictwem: mistrzowie murarscy i ciesielscy, potem pojawiają się także członkowie innych cechów, np. garncarze czy złotnicy oraz malarze i rzeźbiarze. Występują także, choć mniej licznie, muzycy i literaci. Od I połowy XIX wieku zauważalny jest jeszcze intensywniejszy wzrost liczby przedstawicieli budownictwa, co związane jest z intensywnym rozwojem urbanistycznym i architektonicznym miast dzisiejszego powiatu dzierżoniowskiego. W tym gronie jest także wielu pełniących funkcje urzędników budowlanych w rozbudowanym aparacie nadzoru budowlanego pruskiego Śląska.Wśród biogramów osób tworzących po 1945 roku występuje większa różnorodność, bowiem swoje miejsce znaleźli tu także najważniejsi artyści związani z teatrem, fotografią czy życiem muzycznym. Przede wszystkim jednak ta część Leksykonu dokumentuje twórczość plastyczną tych, którzy współcześnie tworzą kulturalny dorobek regionu.

Leksykon przygotowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2014.

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka