Bernard Debich

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Bernard Debich

Data urodzenia:

9-02-1895

Data śmierci:

21-04-1965

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX wiek

Miejsce zamieszkania: Od 1946 Bielawa
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

W Bielawskiej Placówce Muzealnej przy ul. Piastowskiej 19b w Bielawie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona muzykowi.

Dzieła:

W Teatrze Robotniczym w Bielawie sztuki:
1947 – „Droga do Ciebie” wg Gozdawy i Stępnia w reżyserii A. Dolińskiego (opracowanie muzyczne)
1948/49 – „Wieczór baletowy” Jana Pawłowskiego (opracowanie muzyczne)
Koncerty z Orkiestrą Dęta „Bielbaw” – Bielawa, Dzierżoniów

Określenie kręgu rodzinnego:

Henryk Debich, syn, dyrygent i kompozytor, aranżer i pedagog

Wacław Debich, syn, założyciel Orkiestry Dętej „Bielbaw”

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Przed 1939 kapelmistrz zakładowej orkiestry w fabryce "Kruschego i Endera" w Pabianicach. Ok. 1945 dyrygent w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi u W. Ormickiego, Bohdana Wodiczki oraz Tomasza Kiesewettera ? (za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Debich, dostęp 24 kwietnia 2023) Od 1946 kapelmistrz Orkiestry Dętej „Bielbaw”. Od 1947 związany z Teatrem Robotniczym w Bielawie.

Wyróżnienia:

1961 – Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
1966 – Medal 100-lecia Państwa Polskiego

Współpracownicy:

Baletmistrz Jan Pawłowski
Reżyser i aktor Adolf Doliński
Ryszard Fritsche, uczeń i następca na stanowisku kapelmistrza Orkiestry Dętej „Bielbaw”

Źródła niepublikowane:

Kronika Orkiestry Dętej 1945–1985, Archiwum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, Dział regionalno-badawczy, sygn. ZR/LXXXII/01/02: Zasłużeni Pracownicy Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” w Bielawie

Literatura i źródła publikowane:

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89
Jan Gładysz, Historia Teatru Robotniczego w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana 2010”, r. 2011, s. 303-311
Pamięci Bernarda Debicha, http://www.mbp.bielawa.pl/index.php/strona-gowna/117-tablica [dostęp: 24 kwietnia 2013]
Barbara Lesiewicz, Jubileusz 60-lecia istnienia bielawskiej orkiestry dętej, "Wiadomości Bielawskie" http://wiadomosci.um.bielawa.pl/wb2005-05.php [dostęp: 24 kwietnia 2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» muzyka

Multimedia

Debich B 1
Debich B 2
Debich B 3