Wacław Debich

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Wacław Debich

Data urodzenia:

23-12-1922

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX wiek

Miejsce zamieszkania: Od 1945 Bielawa
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Karykatura W. Debicha, rys. Roman Strycz, proj. Róża Jakubowska, „Szopka prawie betlejemska (tekst T. Mierzeja), „Krosno. Czasopismo ziemi dzierżoniowskiej”, r. XV (1962), nr 1-2 (styczeń).

Dzieła:

Koncerty z Orkiestrą Dęta „Bielbaw”, Bielawa, Dzierżoniów. Koncerty z okazji Dnia Włókniarza, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Bielawy. Udział w festiwalach, przeglądach i konkursach amatorskich orkiestr dętych.

Określenie kręgu rodzinnego:

Bernard Debich, ojciec, muzyk, kapelmistrz Orkiestry Dętej „Bielbaw”

Henryk Debich, brat, dyrygent i kompozytor, aranżer i pedagog

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

W 1945 r. podjął pracę jako mistrz klejarni w wydziale tkalni w Państwowych Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Bielawie. Jednocześnie stał się działaczem ruchu muzycznego w środowisku bielawski, założycielem i pierwszym dyrygentem Orkiestry Dętej „Bielbaw”. Prowadził te z Społeczne Ognisko Muzyczne w Bielawie.
Od poł. lat 80. XX w. – na nowo przejmuje obowiązki kapelmistrza orkiestry „Bielbaw”

Wyróżnienia:

1961 – Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
1966 – Medal 100-lecia Państwa Polskiego
1971 – Srebrny Krzyż Zasługi
1984 – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych w Wałbrzychu
1985 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1985 – Medal 40-lecia Polski Ludowej
Odznaka Zasłużonego Działacza Kultury
Brązowa, Srebrna i

Współpracownicy:

Ryszard Fritsche (kapelmistrz Orkiestry Dętej „Bielbaw”)

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1984 – II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Orkiestr Dętych w Wałbrzychu

Źródła niepublikowane:

Kronika Orkiestry Dętej 1945–1985, Archiwum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, Dział regionalno-badawczy, sygn. ZR/LXXXII/01/02: Zasłużeni Pracownicy Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” w Bielawie

Literatura i źródła publikowane:

Pamięci Bernarda Debicha, http://www.mbp.bielawa.pl/index.php/strona-gowna/117-tablica [dostęp: 24 kwietnia 2013]

Barbara Lesiewicz, Jubileusz 60-lecia istnienia bielawskiej orkiestry dętej, "Wiadomości Bielawskie" http://wiadomosci.um.bielawa.pl/wb2005-05.php [dostęp: 24 kwietnia 2013]

Zasłużeni dla dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniowskiej, cz. 2. (1945-2000), „Rocznik Dzierzoniowski”, t. 16, 2006, s. 43

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» muzyka

Multimedia

Debich W 1
Debich W 2