Karl Erbs

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Josef Erbs

Data urodzenia:

1885

Data śmierci:

1970

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1903

Koniec okresu twórczości:

1959

Miejsce zamieszkania: Heinrichau (Henryków), Breslau (Wrocław), Stettin (Szczecin), Bremen (Brema), Patschkau (Paczków, pow. nyski), Reichenbach (Dzierżoniów), Brandenburg an der Havel, (pol. hist. Branibór lub Branibórz)
Miejsce urodzenia: Heinrichau (Henryków, pow. ząbkowicki)
Miejsce śmierci: Berlin?
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

K. Erbs, Eiserne Gitter, Geländer und Tore, „Ostdeutsche Bauzeitung“ 16 (1918), nr 6, s. 21-24
Osiedle przy ul. Brzegowej 123-125 [w:] K. Erbs, Wohnungsbauten des Arbeiterbau- und Sparvereins Reichenbach i. Schles., „Ostdeutsche Bauzeitung“ 27 (1929), nr 51, s. 377
Szkoła rolniczo-rzemieślnicza w Dzierżoniowie, rzuty elewacji i przekroje, zdjęcia modelu założenia oraz samej budowli [w:] K. Erbs, Berufs- und Fachschule Reichenbach a.d. Eule, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 27 (1929), nr 5, s. 27-31
Szkoła rolniczo-rzemieślnicza w Dzierżoniowie Szkoła rolniczo-rzemieślnicza w Dzierżoniowie Budynek łaźni miejskiej w Dzierżoniowie [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 74, il. 60.
Kompleks szkoły rolniczo-rzemieślniczej w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza / Kościuszki [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 77, il. 63.

Dzieła:

1913 – budynek biurowo-mieszkalny dla urzędu miasta Fraunstadt (Wschowa)
1923 – projekt willi drewnianej (Waldhaus) w Paczkowie
1925-1927 — projekt i realizacja budynku łaźni miejskiej i krytego basenu przy Neue Bahnhofstr. (ul. Sienkiewicza) w Dzierżoniowie (projekt, wykonanie firma Roberta Klatta)
1925-1927 – wstępny projekt zabudowy przy Neue Bahnhofstr. (ul. Sienkiewicza) w Dzierżoniowie, naprzeciw kompleksu łaźni miejskiej i basenu.
1925-1928 – budowa osiedla mieszkaniowego tzw. osiedla Sadebecka, finansowanego przez urząd miejski i „Gagfah-Baugesellschaft” z Berlina, między ulicami Świdnicką, gen. S. Grota-Roweckiego, J.Słowackiego i 11 Listopada w Dzierżoniowie
1927-1929 – Kompleks szkoły rolniczo-rzemieślniczej w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza / Kościuszki (współpraca Franz Grammel, architekt Spindler)
1927-1929 – budowa osiedla mieszkaniowego dla Robotniczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Budowlanego w Dzierżoniowie (Arbeiterbau- und Sparverein Reichenbach) przy ul. Brzegowej 123-125 w Dzierżoniowie
1928-1930 – Kompleks Centrum Opieki Społecznej (Wohlfahrtsforum) Brandenburg an der Havel, (pol. hist. Branibór lub Branibórz nad Hawelą), Kanalstrasse 8/9
1929-1930 – Kompleks basenowy Friedrich-Ebert-Bad w Brandenburg an der Havel, (pol. hist. Branibór lub Branibórz nad Hawelą), Alfred-Messel-Platz 1

Opis kształcenia:

Przed 1903 – nauka w Baugewerkschule (Szkole Rzemiosł Budowlanych) we Wrocławiu
Po 1903 – uczęszczał do Kunstakademie (Akademii Sztuk Pięknych)
1925 – zdał maturę uzupełniającą
1927 – zdał egzaminy wstępne na studia dyplomowe na Technische Hochschule w Berlinie
1930– zdał główny egzamin dyplomowy na Technische Hochschule w Brunszwiku (Niemcy)
1931 – promocja na Technische Hochschule w Brunszwiku z oceną bardzo dobrą i otrzymanie tytułu inżyniera dyplomowanego (Diplom-Ingenieur), temat pracy: Badania techniczno-budowlane i użytkowe krytych pływalni w Niemczech.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1903-1909 – czynny jako architekt we Wrocławiu
1912-1913 – czynny jako architekt w Szczecinie
1917-1918 – czynny jako architekt w urzędach państwowych w Bremie (Niemcy)
1919-1924 – sprawował funkcję miejskiego mistrza budowlanego (Stadtbaumeister) w Paczkowie
1925 - 1928 r. – sprawował funkcję miejskiego radcy budowlanego (Stadt-Baurat) w Dzierżoniowie.
1928-1938 – pełnił funkcję miejskiego radca budowlanego (Stadtbaurat) w Brandenburg an der Havel, (pol. hist. Branibór lub Branibórz nad Hawelą), Brandenburgia/Niemcy.
Przed 1959 – ministerialny dyrektor budowlany (Ministerialbaudirektor)
1959 – wykładowca na Technische Universität w Berlinie w stopniu profesora
1907-1939 – współpraca z „Ostdeutsche Bauzeitung” - czasopismem branżowym budownictwa dla Wschodnich Niemiec.
1913 – Członek Związku Architektów Niemieckich (Bund der Deutschen Architekten)

Współpracownicy:

Firma budowlana Roberta Klatta w Dzierżoniowie, inżynier miejski w Dzierżoniowie

Franz Grammel

architekt Erich Spindler.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1920 – współpraca z architektem Erichem Spindlerem przy projekcie konkursowym osiedla w Nieder-Hermsdorf (Wałbrzych-Sobięcin)

Charakterystyka:

Jego realizacje świadczą o znajomości nowych trendów w architekturze niemieckiej, zarówno w odniesieniu do form architektonicznych jak i planowania urbanistycznego. Sprawnie posługuje się formami architektury modernistycznej i funkcjonalnej, stosując kubiczne formy, płaskie dachy, umiejętnie rozczłonkowuje bryły większych założeń architektonicznych. Projektuje zarówno elewacje tynkowane, jak i z cegły klinkierowej. Publikuje w prasie fachowej projekty oraz teksty opisujące zagadnienia techniczne i estetyczne budownictwa i urbanistyki.

Literatura i źródła publikowane:

K. Erbs, Eiserne Gitter, Geländer und Tore, „Ostdeutsche Bauzeitung“ 16 (1918), nr 6, s. 21-24
Karl Erbs, Wettbewerbs-Entwurf Siedlung Hermsdorf, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 19 (1921), nr. 9 (29.01.1921), s. 37-39
Projekt willi w Paczkowie, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 21 (1923), nr. 30 (26.06.1923), s. 117
K. Erbs, Das Stadtbad zu Reichenbach in Schles., „Ostdeutsche Bauzeitung“ 25 (1927), nr 33 (27.04.1927), s. 189-193
K. Erbs, Wohnungsbauten des Arbeiterbau- und Sparvereins Reichenbach i. Schles., „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 27 (1929), nr 51 (26.06.1929), s. 377
K. Erbs, Berufs- und Fachschule Reichenbach a.d. Eule, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 27 (1929), nr 5 (16.01.1929), s. 27-31
Nota biograficzna, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 29 (1931), nr 25 (18.06.1931)
Zabytki Sztuki w Polsce: Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen i in., Warszawa 2006, s. 249
R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 74-75
http://eng.archinform.net/arch/60359.htm (dostęp: 5.01.2013)
P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 103
http://www.kmkbuecholdt.de/historisches/personen/architekten_eng.htm (dostęp 07.02.2014)
Artur Kwaśniewski, Architektura – urbanistyka – krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego: Przemiany i ich kontekst [w:] Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne (red. Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa), Wrocław 2007, s. 79-102
Susane Schulze, Das Potsdamer Stadtschloß: Pro und Contra 1945-1960, Stadtarchiv Potsdam, sygn. 4551, za: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:18ln8tDSfvEJ:www.uni-potsdam.de/db/geschichte/getdata.php%3FID%3D2541+&cd=11&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a (dostęp 07.02.2014)

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

Multimedia

Erbs 01
Erbs 02
Erbs 03
Erbs 04
Erbs 05
Erbs 06
Erbs 07
Erbs 08
Erbs 09
Erbs 10
Erbs 11
Erbs 12
Erbs 13
Erbs 14
Erbs 15
Erbs 16
Erbs 17
Erbs 18
Erbs Karl 1
Erbs Karl 2
Erbs Karl 3
Erbs Karl 4
Erbs Karl 5