August Ertel

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Ertel

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

ok. 1914

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX wiek

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Synowie August (ur. 31.12.1875) i Adolf

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1869-1914 - prowadził w Pieszycach mechaniczną tkalnię kolorową

1914 - tkalnia przejęta przez synów Augusta juniora i Adolfa, do której w 1938 przyłączono tkalnię „Moses & Gronau”.

Współpracownicy:

Gerhard Höh (ur. 17.8.1890) (szwagier Augusta Ertela juniora)

Syn Adolf Ertel od 1914

Syn August (ur. 31.12.1875)

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 773/44,  773/45, 773/46

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka