Heinrich Feldmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Feldmann

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1934

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Trenkstr. 22 c (1914) (ob. ul. Krasickiego), Poststr. 7 (1925r.)
Opis kształcenia:

Posiadał zapewne wykształcenie akademickie w dziedzinie budownictwa, potwierdzone egzaminami na urzędnika państwowego.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1910 -1934– wymieniony jako powiatowy mistrz budowlany (Kreisbaumeister) kierujący, m.in. powiatowym działem budowy dróg (Kreis-Chausse-Bauamt)

Charakterystyka:

Jako powiatowy mistrz budowlany / architekt (Kreisbaumeister) odpowiedzialny był m.in. za działalność policji budowlanej na terenie powiatu w odniesieniu do budownictwa państwowego i prywatnego oraz sprawował nadzór budowlany w przypadku budów i przebudów obiektów państwowych.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 10, pismo z dnia 14.9.1933 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 33: Ring 29, 48 (Kreisstaendehaus), pismo z dnia 23.10.1929
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 33: Ring 29, 48 (Kreisstaendehaus), projekt z dnia 19.4.1934

Literatura i źródła publikowane:

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 207
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 167
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 32

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Multimedia

Feldmann 1