Robert Felsmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Robert Felsmann

Data urodzenia:

ok. połowy XIX w.?

Data śmierci:

po 1879

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Autor sztuki wodewilowej „Truciciel albo starość nie chroni przed głupotą” (premiera w Dzierżoniowie w 1879r.).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Reżyser teatralny zaangażowany przez stowarzyszenie artystyczne „Thalia“.

Charakterystyka:

Reżyser i autor sztuk wodewilowych i fars, wystawiający swe sztuki wraz zespołem amatorskim towarzystwa artystycznego „Thalia” w Dzierżoniowie.

Literatura i źródła publikowane:

Dzierżoniów. Zarys monografii miasta (red. Stanisław Dąbrowski), Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 160.

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» autor sztuk teatralnych

» reżyseria