Berthold Förster

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Berthold Förster

Data urodzenia:

krótko przed 1900

Data śmierci:

po 1933

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), dawna Alte Bahnhofstr. 4/5 (1929-33)
Miejsce urodzenia: Patschkau (Paczków, pow. nyski)
Określenie kręgu rodzinnego:

2 dzieci

Żonaty

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie rzemieślnicze jako kamieniarz (Steinmetz) lub - wg innego źródła – rzeźbiarz w kamieniu (Steinbildhauer).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1929 – przejął zakład kamieniarski (J. Buchmann, inh. Berthold Förster, Steinmetzgeschäft) założony w 1898 przez J. Buchmanna, a od 1920r. należący do Georga Guttchena (jednak bez magazynu materiałów kamieniarskich). Zatrudniał jednego ucznia.

Charakterystyka:

Warsztat Förstera cieszył się umiarkowanym powodzeniem (1929) na co być może wpływ miały kłopoty zdrowotne kamieniarza (choroba płuc).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 822/26
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1932-1936, sygn. 7 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo