Karl Traugott Hermann Foerster

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Traugott Hermann Foerster

Data urodzenia:

5-10-1862

Data śmierci:

6-11-1926

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Przełom XIX i XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Peterwalsdauerstr. 5 (ob. ul. J. Kilińskiego)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Ok. 1900 – willa bankiera von Einema w Dzierżoniowie [w:] P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 72; B. Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów na dawnej pocztówce, Dzierżoniów 2002, s. 75, fot. 128
1905 - willa własna w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 19 [w:] P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 68 – zdjęcia archiwalne ze zbiorów R. Tief
1910 - kaplica cmentarna na cmentarzu katolickim w Dzierżoniowie, ul. Wrocławska [w:] P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 80-81]
Projekty przebudowy kamienicy Rynek 60 w Dzierżoniowie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 34, s. 224, 229, 233

Dzieła:

1897 – willa dla H. Hoffmanna na rogu dawnych Feld- i Göhlingstr. w Dzierżoniowie

1897 – willa architekta Gustava Fellbauma w Dzierżoniowie, ul. A. Mickiewicza 3 (realizacja wg proj. Fellbauma)

1898 – Remont kościoła ewangelickiego w Dzierżoniowie wspólnie z przedsiębiorstwem budowlanym Klatta

Ok. 1900 – willa bankiera von Einema w Dzierżoniowie

Ok. 1900 – dom ul. Kilińskiego 29a w Dzierżoniowie

1904 – nowy budynek Szkoły Ludowej (Volksschule) w Dzierżoniowie

1904 – budowa kamienicy czynszowej przy Frägerstr. (ul. Mickiewicza) w Dzierżoniowie na własny koszt

1904 – budowa willi przy Frägerstr. (ul. Mickiewicza) w Dzierżoniowie na własny koszt

1904 – budowa kamienicy czynszowej dla mistrza ślusarskiego H. Wolfa przy Trenkstr. (ul. Krasickiego) w Dzierżoniowie

1905 – willa własna w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 19

1906 – rozbudowa tkalni Hünckera w Dzierżoniowie

1905-1908 – kamienice czynszowe ul. Kościuszki 5 i 7 w Dzierżoniowie

1907 – przebudowa kamienicy Friedricha von Einem przy Rynku nr 60

1910 – kaplica cmentarna p.w. Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu katolickim w Dzierżoniowie, ul. Wrocławska

Przypuszczalnie: projekt szpitala ewangelickiego w Dzierżoniowie, budynki wielorodzinne przy ul. Kolejowej i Sienkiewicza w Dzierżoniowie

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Nieślubny syn posiadacza ziemskiego Georga F.E. von Heynitz Gröditz

Żona: Agnes z domu Rothenburger, córka posiadacza hut szkła w Weißwasser (Saksonia)

Opis kształcenia:

Nauka murarki i ciesielstwa, następnie kontynuacja zawodu w Szkole Budowlanej (Baufachschule) w Buxtehude koło Hamburga, uzyskał tytuł mistrza rzemiosła budowlanego (Baugewerksmeistra), posiadał także tytuły mistrza murarskiego (Maurermeister) i mistrza ciesielskiego (Zimmermeister).

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od ok. przełomu XIX i XX wieku mieszka w Dzierżoniowie, gdzie prowadził firmę budowlaną „Baugeschäft mit Architektur-Bureau” z siedzibą przy ul. Kilińskiego. Oprócz firmy budowlanej był właścicielem składu materiałów budowlanych oraz tartaku.
Od 1899 r. członek dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebirgsverein).
Pełnił funkcję rzeczoznawcy budowlanego.
1910 i 1914 – przewodniczący Związku Pracodawców Rzemiosła Budowlanego dla powiatu dzierżoniowskiego i niemczańskiego (Arbeitgeberverband für das Baugewerbe der Kreise Reichenbach und Nimptsch)
1910, 1914 i 1925 – członek rady miejskiej
1914 – członek rady parafii ewangelickiej w Dzierżoniowie
Najpóźniej w 1927 r. firma „Hermann Foerster Baugeschäft und Baumaterialienhandlung” przeszła w ręce architekta Ernsta Zölffela, bez zmiany nazwy.

Współpracownicy:

Firma G. Fellbauma

Firma R. Klatta

Charakterystyka:

Realizował zarówno cudze projekty, jak i własne. Sprawnie posługiwał się repertuarem form późnego historyzmu. Często stosował czerwoną cegłę klinkierową, w późniejszym czasie także beton oraz żelazobeton.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 966: Verzeichniß der Gewerbe-Anmeldungen 1892-1933 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, sygn. 40, 347
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 34, s. 224, 229, 233

Literatura i źródła publikowane:

E. Chabros, M. Siechankiewicz, Kościół i parafia Św. Jerzego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2009, s. 144
Eulengebirgsverein Jahresbericht, Reichenbach i. Schlesien, 1899
R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 50, 79, 125
P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 19, 21, 67-68, 72, 79
Ogłoszenia budowlane, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 2 (1904), nr 38 (21.9.1904)
Ogłoszenia budowlane, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 2 (1904), nr 47 (23.11.1904)
Ogłoszenia budowlane, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 9 (1911), nr 49, s. 392
 „Reichenbacher Wochenblatt“ nr 96, 15.09.1897; nr 51, 1.05.1898
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 237
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 173
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 283

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Wyznanie:

» ewangelickie

Multimedia

Foerster Hermann 1
Foerster Hermann 2
Foerster Hermann 3
Foerster Hermann 4
Foerster Hermann 5
Foerster Hermann 6
Foerster Hermann 7
Foerster Hermann 8
Foerster Hermann 9