Gustav Fredenhagen

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Gustav Fredenhagen

Data urodzenia:

Ok. poł. XIX w.?

Data śmierci:

Po 1925

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku / pocz. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Frägerstr. 6 (ul. Mickiewicza)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Willa własna w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka – budowa realizowana wg własnego projektu przez firmę Klatta (1898) [il. w: P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 71]

Dzieła:

Willa własna w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka – budowa realizowana wg własnego projektu przez firmę Klatta (1898)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Ok. 1896-1925 – Stadtbaurath (miejski radca budowlany) w Dzierżoniowie
Od 1896 roku również członek Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebigsverein).

Współpracownicy:

Franz Grammel, asystent i późniejszy miejski mistrz budowlany (Kreisbaumeister)

Źródła niepublikowane:

Bebauungsplan für die westlich der Chaussee nach Schweidnitz belegenen Stadtlage von Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1897
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta der Polizei-Verwaltung zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bausachen im Allgemeinen, 1890-1906, sygn. 732, s. 287, 294, 307, 310
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 33: Ring 29, 48 (Kreisstaendehaus), rysunek projektowy z marca 1910r.

Literatura i źródła publikowane:

50 Jahre Baugeschäft Robert Klatt, Reichenbach (Eulengebirge) 1891-1941, Reichenbach 1941, s. 13
„Reichenbacher Wochenblatt“ nr 98, 19 Sept. 1897; nr 47, 22 April 1898
P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 70-71, 103, 104
Eulengebirgsverein Jahresbericht, Reichenbach i. Schlesien, 1896
Miron Urbaniak, Miejskie zakłady infrastruktury technicznej w Dzierżoniowie do 1914r, [w:] Dzierżoniów- wieki minione, red. D. Adamska, S. Ligarski, T. Przerwa, Dzierżoniów 2009, s. 163-188
Artur Kwaśniewski, Architektura – urbanistyka – krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego: Przemiany i ich kontekst [w:] Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne (red. Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa), Wrocław 2007, s. 79-102
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 24
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 169
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 34

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Fredenhagen 1