C. G. Friemer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

C. G. Friemer

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

ok. 1933

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Synowie: Werner Friemer (ur. 1899) i Wilhelm Friemer (ur. 1904)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Prowadził wraz z synami w Pieszycach, przy dawnej Neurodestr. 136 (ul. Noworudzka) mechaniczną przędzalnię wełnianą, przejętą w 1933 roku przez syna Wernera. Przędzalnia założona została w 1824 r., od 1922 funkcjonowała jako spółka komandytowa.

Współpracownicy:

Synowie Werner i Wilhelm

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 773/53

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» przędzalnictwo