Ryszard Fritsche

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Ryszard Fritsche

Data urodzenia:

I połowa XX w.

Data śmierci:

po 1985

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Langenbielau (Bielawa)
Dzieła:

Koncerty z Orkiestrą Dętą „Bielbaw”

Opis kształcenia:

Uczeń Bernarda Debicha

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1965 do połowy lat 80-tych XX w. – kapelmistrz Orkiestry Dętej „Bielbaw”

poł. lat 80. XX w. - emigracja do Republiki Federalnej Niemiec

Źródła niepublikowane:

Kronika Orkiestry Dętej 1945–1985, Archiwum Regionalne, Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie

Literatura i źródła publikowane:

Pamięci Bernarda Debicha, http://www.mbp.bielawa.pl/index.php/strona-gowna/117-tablica [dostęp: 24 kwietnia 2013]

Barbara Lesiewicz, Jubileusz 60-lecia istnienia bielawskiej orkiestry dętej, "Wiadomości Bielawskie" http://wiadomosci.um.bielawa.pl/wb2005-05.php [dostęp: 24 kwietnia 2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» muzyka