Felix Gärtner

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Felix Gärtner

Data urodzenia:

8-07-1884

Data śmierci:

Po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), dawna Frankensteinerstr. 52 (1914-1927) (ob. ul. Ząbkowicka), nr 44 (1940)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Określenie kręgu rodzinnego:

2 dzieci (1 syn ur. ok. 1907, Walter?)

Żonaty

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie rzemieślnicze i tytuł mistrza szklarskiego (Gläsermeister)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Przed 1913 pracował jako kierownik zakładu (Werkführer) w Świdnicy w warsztacie mistrza szklarskiego (Gläsermeister) Kundtmanna.
Od 1913 w Dzierżoniowie, gdzie rozpoczął pracę zawodową na własny rachunek, prowadząc warsztat szklarstwa budowlanego i artystycznego (Bau- und Kunstgläserei); od początku firma rozwijała się pomyślnie (dane z 1921). W czasie II wojny światowej, z powodu służby wojennej nastąpiła przerwa w prowadzeniu zakładu.
1924 – w warsztacie ojca pracował jego 17-letni syn.
1927 - zatrudniał jednego pomocnika, wg innego źródła dwóch czeladników i 3 uczniów. Prócz tego posiadał sklep z obrazami (Bildern) i zabawkami.
1940 – właścicielem warsztatu „Felix Gärtner Bau- und Kunstgläserei” był jego syn Walter.

Współpracownicy:

Walter Gärtner (syn, ur. ok. 1907)

Charakterystyka:

Warsztat Gärtnera na początku swej działalności oraz w latach 20-tych XX w. nie miał większej konkurencji na terenie Dzierżoniowa.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 823/33

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 30, pismo z dnia 13.12.1938

Literatura i źródła publikowane:

Amtliches Fernsprechbuch für den Bezirk der Reichspostdirektion Breslau (ohne den Bereich der früheren Oberpostdirektion Liegnitz), hrsg. von der Reichpostdirektion Breslau, Ausgabe September 1940 (Stand 1. Juli 1940), s. 226
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 259

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» szklarstwo artystyczne

» szklarstwo budowlane

Multimedia

Gaertner Felix 1
Gaertner Felix 2