August Gerber

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Gerber

Data urodzenia:

2-8-1808

Data śmierci:

24-1-1876

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Ok. poł. XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), ul. Świdnicka (dawna Schweidnitzerstr. 111)
Miejsce śmierci: Reichenbach (Dzierżoniów)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Oferował „wybór wyrobów ze złota i srebra” („Auswahl von Gold- und Silberwaren”, za: „Reichenbacher Wochenblatt”, 1845, nr 4”)

Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Gottlieb Ferdinand
Matka: Anna z domu Kroll
Żona: Pauline z domu Liepelt

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Złotnik (Gold- und Silberarbeiter), czynny w Dzierżoniowie. Członek okręgowej komisji egzaminującej rzemieślników (Handwerker-Kreis-Prüfungs-Commission). Pełnił również funkcje publiczne  - był elektorem w czasie wyborów w 1849 r.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 956: Acta der Magistrat zu Reichenbach betreffend die Ernennung von Deputierten der Handwerker … 1849/1853 [bez paginacji]; sygn. 759, Akten … betr. die evangelischen Kirchengelegenheiten 1847-1891 [bez paginacji]; sygn. 766 Bau Sachen [brak paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga Zgonów za rok 1876, nr 16

Literatura i źródła publikowane:

„Reichenbacher Wochenblatt”, 1845, nr 4”, 1847, nr 100, 1849, nr 8

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» jubilerstwo

» złotnictwo