Anton Gericke

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Anton Gericke

Data urodzenia:

I połowa XIX w.

Data śmierci:

II połowa XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

ok. połowy XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Kaplica Trójcy Świętej w Dzierżoniowie (odbudowa) [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 119, il. 103]

Dzieła:

1851-1852 – Odbudowa kaplicy Trójcy Świętej w Dzierżoniowie (wg koncepcji Gustava Fellbauma, po korekcie inspektora budowlanego Brennhausena)

Opis kształcenia:

Najprawdopodobniej ukończył rzemieślniczą szkołę budowlaną, umożliwiającą mu później karierę niższego urzędnika budowlanego.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Sprawował urząd inspektora budowlanego (Bau-Inspektor) i prawdopodobnie wcześniej królewskiego konduktora budowlanego (kgl. Baukondukteur) w Powiatowej Policji Budowlanej.

Współpracownicy:

Gustav Fellbaum

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 118

E. Chabros, Historia kościoła św. Jerzego [w Dzierżoniowie], http://parafiajerzy.cba.pl/index.php/pl/o-parafii/historia-do-puszki-na-wiezy (dostęp: 24.01.2013)

W. Schwedowitz, Chronik der katholischen Gemeinde zu Reichenbach in Schlesien. Festschrift zum 750jährigen Jubiläum ihres Bestehens, Reichenbach 1909, s. 60

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Gericke Anton