Gold

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Gold

Data urodzenia:

początek XX w.?

Data śmierci:

po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie budowlane (przynajmniej ukończoną szkołę rzemiosła budowlanego) uprawniające do sprawowanie funkcji urzędniczych.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Miejski inspektor budowlany (Stadt-Bau-Inspektor). 1940 pracował w miejskim urzędzie budowlanym w Dzierżoniowie, w policji budowlanej jako „Bau-Kontroleur”.

Współpracownicy:

Friedrich Matzner, architekt miejski (Stadtbaumeister)

Erich Rebs, miejski inspektor budowlany (Stadtbauinspektor)

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 4, pismo z dnia 13.1.1940 [bez paginacji]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo