Franz Grammel

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Franz Grammel

Data urodzenia:

II poł. XIX w.

Data śmierci:

Po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), 1910 Trenkstr. 20 b (ob. ul. Krasickiego)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Szkoła rolniczo-rzemieślnicza w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza / Kościuszki (współpraca z miejskim radcą budowlanym Karlem Erbsem i architektem Spindlerem) [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 77, il. 63.

Stadt-Plan von Reichenbach Schlesien, gezeichnet  von F. Grammel Reichenbach Schles., plan, 66 x 99 cm, kolor., skala ok. 1:2 500. Tytuł w lewym dolnym rogu, pod nim podziałka liniowa w krokach. Pod dolną ramką po prawej: "Pulchra-Druck von C.G. Blanckertz, Düsseldorf", Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Zbiorów Kartograficznych: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=38634&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI= (dostęp: 5.01.2013)

Stadtplan von Reichenbach unter der Eule : Schlesien, F. Grammel, plan, 79 x 119 cm, kolor., skala 1:2 500. Tytuł w lewym dolnym rogu, pod nim podziałka liniowa w krokach. Pod dolną ramką po prawej: "Lith. u. Druck: Pharus Verlag G.m.b.H.Berlin SW 68 Lindenstr.3", Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Zbiorów Kartograficznych:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=31808&from=&dirids=1&tab=1&lp=2&QI= (dostęp: 5.01.2013)

Pharus-Plan Reichenbach u. d. Eule : Schlesien, plan, 40 x 58 cm, kolor., skala 1:5 000. Orientacja północno-wschodnia. Tytuł w lewym dolnym rogu, pod nim podziałka liniowa w metrach. Naniesiona siatka skorowidzowa. Plan jest redukcją planu Grammela w skali 1:2 500, Pharus Verlag Berlin, Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Zbiorów Kartograficznych:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=32585&from=&dirids=1&tab=1&lp=3&QI= (dostęp: 5.01.2013)

Dzieła:

1927-1929 – budowa kompleksu szkoły rolniczo-rzemieślniczej w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza / Kościuszki (współpraca z miejskim radcą budowlanym Karlem Erbsem i architektem Spindlerem)

Opis kształcenia:

Zapewne wykształcenie wyższe inżynieryjne.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1910-1914 – sprawował funkcję asystenta w Miejskim Urzędzie Budowlanym (Stadtbauassistent)
1925 – wymieniany jako miejski sekretarz budowlany (Stadtbausekretär)
1933-1940 – sprawował urząd inżyniera miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtingenieur) odpowiedzialnego za budownictwo inżynieryjne (Tiefbau).

Współpracownicy:

Metzner, miejski mistrz budowlany Dzierżoniowa (Stadtbaumeister)
Hans Krackow, miejski radca budowlany Dzierżoniowa (Stadtbaurat)
Leo Cebulla, architekt zatrudniony w Miejskim Biurze Budowlanym (Stadtbaubüro), odpowiedzialny za budownictwo nadziemne (Hochbau)

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 4, 7, 11, 12, 13, 24.

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 77
Zabytki Sztuki w Polsce: Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen i in., Warszawa 2006, s. 249
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1910, s. 29
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1914, s. 169
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1925, s. 41

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

» inżynieria

» kartografia

Multimedia

Grammel 1
Grammel 3