Ferdinand Haase

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Ferdinand Haase

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Prowadził w Pieszycach warsztat tkactwa ręcznego

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo