Paul Herden

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Paul Herden

Data urodzenia:

1-12-1852

Data śmierci:

Po 1928

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku

Koniec okresu twórczości:

Przed 1925

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Trenkstr. 2 (ob. ul. Krasickiego), Holteistr. 2 (1925r.) (ob. ul. Kolejowa)
Miejsce urodzenia: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Meble dla nowobudowanego ratusza w Dzierżoniowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz stolarski (Tischlermeister) w Dzierżoniowie. Członek Deputacji Budowlanej (Bau-Deputation).

1925 – wymieniany jako emeryt

Wyróżnienia:

1884 - pierwsza nagroda na wystawie Śląskiego Przemysłu Meblarskiego w Dzierżoniowie, zorganizowanej przez Wrocławski i Śląski Związek Przemysłowy

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1884 - wystawa Śląskiego Przemysłu Meblarskiego w Dzierżoniowie, zorganizowana przez Wrocławski i Śląski Związek Przemysłowy

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Sygn. 769,
Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1873-1877, s. 95; sygn. 767, Acta des Magistrat zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau Sachen 1865-1869, s. 250

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 31
http://www.gedbas.genealogy.net/person/show/1124138906 (dostęp: 25.01.2013)
Adressbuch der Stadt Reichenbach, Reichenbach 1925, s. 49
Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1928, s. 34

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» meblarstwo