A. Hermann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

A. Hermann

Data urodzenia:

XVIII/XIX w.

Data śmierci:

po 1834

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), Karlsstr. (ul. Piękna)
Dzieła:

1830 - organy w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie

1834 – zegar wieżowy kościoła św. Jerzego w Dzierżoniowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Organmistrz. Być może tożsamy z zegarmistrzem Antonem Hermannem, wzmiankowanym w 1825 r. we Wrocławiu. Ciekawostką, przytaczaną przez źródła i literaturę, jest stwierdzenie mistrza, jakoby udało mu się skonstruować perpetuum mobile. Stąd fascynacja dzierżoniowskim zegarem, choć faktycznie jego konstrukcja napędzana była poprzez otwieranie drzwi do wieży.

Literatura i źródła publikowane:

D. Błaszczyk, R. Sachs, Organy powiatu dzierżoniowskiego a działalność firmy Heinricha Schlaga ze Świdnicy, „Rocznik Dzierżoniowski 2007”, Dzierżoniów 2008, s. 229-231

„Schlesische Provinzialblätter” t. 101 (1835), s. 609; N.S., t. 1 (1862), s. 181n, 440n

Bericht über die Kunst-Ausstellung im Jahre 1828, „Schlesische Provinzialblätter” t. 88 (1828), s. 599

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budowa organów

» zegarmistrzostwo