Georg Höh

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Georg Höh

Data urodzenia:

Ok. 1890

Data śmierci:

I poł. XX w.?

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1 połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec Heinrich Höh?

Opis kształcenia:

Wykształcenie w szkołach zawodowych (Fachschulen) i tkalniach, w kraju i zagranicą.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Tkacz (Webereifachmann). W 1920 r. przejął tkalnię od ojca (Heinrich Höh-Weberei), którą w 1939 r. połączył z firmą Pauliny Boiteux.

Współpracownicy:

Pauline Boiteux

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 773/67

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo