Heinrich Höh

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Höh

Data urodzenia:

II poł. XIX w.

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

syn Georg Höh?

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Prowadził w Pieszycach mechaniczną tkalnię kolorową (Mechanische Buntweberei, zał. 1874).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 773/67

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

 

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo