Heinrich Huberich

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich Huberich (Hübrig, Hüber)

Data urodzenia:

2. poł. XVI w.

Data śmierci:

Przed 1648

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVII w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Dekoracja malarska ambony w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie [w:] E. Chabros, M. Siechankiewicz, Kościół i parafia Św. Jerzego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2009, il. na s. 63-65
Fotografia przedstawiająca ambonę w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu, Niederschlesisches Bildarchiv, nr inw. 237163

Dzieła:

1609 – dekoracja malarska ambony w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie wraz z malarzem Ambrosiusem i snycerzem Janem Hesse z Ząbkowic.

Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Justina (zm. 1648 we Wrocławiu jako wdowa)
Syn: Johann (chrzest 24.06.1611 w kościele katolickim w Dzierżoniowie)

Opis kształcenia:

Wykształcenie cechowe jako malarz.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Malarz w Dzierżoniowie

Współpracownicy:

Malarz Ambrosius (Ambroży) Jacob
Jan Hesse z Ząbkowic Śląskich (snycerz)

Źródła niepublikowane:

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Gabinet Dokumentów, Kartoteka Hinzego: Malarze śląscy A-K.

Literatura i źródła publikowane:

E. Chabros, M. Siechankiewicz, Kościół i parafia Św. Jerzego w Dzierżoniowie, Dzierżoniów 2009, s. 52, 62-65

Dzierżoniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dąbrowski, Wrocław-Dzierżoniów 1998, s. 211

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 106

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» malarstwo