Max Jackisch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Max Jackisch

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1924

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Langenbielau (Bielawa), dawna Herrleinstr. 7
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Tkacz. Nauczyciel wiązania w Królewskiej Pruskiej Szkole Zawodowej dla Przemysłu Włókienniczego (Kgl. Preußische Fachschule für Textilindustrie) w Bielawie.

Literatura i źródła publikowane:

R. Brzeziński, Życie w dawnej Bielawie. Ludzie, miejsca, wydarzenia / Das Leben im früheren Langenbielau. Die Leute, die Orte, die Ergebnisse, Wrocław 2008, s. 246
F. Hoenow, Chronik von Langenbielau, Langenbielau 1931, s. 360-361
Adressbuch der Stadt Langenbielau mit Stadtplan 1924, s. 46
http://bibliothecabielaviana.com/bielawa-wczoraj-i-dzis/ [dostęp: 22 lipca 3012]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo