Kazimierz Mikołaj Janeczko

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Kazimierz Mikołaj Janeczko

Data urodzenia:

6-12-1946

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1956

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Fotografie:
1. Ketmia - macro (wykonana w 2005 roku) - fot1a.jpg.
2. Śmiejący się koń - błyszczące krawędzie (wykonana w 2010 roku) - fot2a.jpg.
3. Ratusz w Dzierżoniowie - nocne (wykonane w 2008 roku) - fot3a.jpg.
4. Kościół pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie - podczerwień i płaskorzeźba (wykonana 2010 rok) - fot4a.jpg.

Dzieła:

Fotografie artysty od 1995 roku prezentowane są w stworzonym przez niego serwisie informacyjnym „Fotografia nieprofesjonalna” (http://www.kazik.com.pl/) oraz na znanych wśród fotografów portalach amerykańskich - Photosig oraz PhotoPoints. W 1996 roku artysta założył miesięcznik parafialny „U Królowej Różańca Św.”, w którym zamieszczał swoje fotografie oraz opracowywał szatę graficzną (do 2012 r.) W 2000 roku stworzył i odtąd administruje serwisem informacyjnym „Dzierżoniowscy artyści”, który ma na celu prezentację i promocję artystów amatorów tworzących w regionie (http://www.dzierzoniow.art.pl/). Serwis jest zalecany przez MEN jako materiał pomocniczy do edukacji regionalnej. Jest również twórcą i administratorem serwisu informacyjnego Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, bogato ilustrowanego jego grafiką i fotografiami.

Wielkoformatowe fotogramy architektury Dzierżoniowa jego autorstwa eksponowane są w Filii MPBP w Dzierżoniowie. Jego fotografie ilustrują także książkę „Rada Powiatu Dzierżoniowskiego 1998-2008” oraz ukazują się regularnie w kolejnych wydaniach „Rocznika Dzierżoniowskiego”.

Określenie kręgu rodzinnego:

Syn Józefa i Anny z domu Korczak

Żonaty, małżonka Bożena z domu Zając. Dwóch synów: Tomasz i Michał, absolwenci Politechniki Wrocławskiej. Wnuki: Hanna Iga; Alicja Anna oraz Bartosz Józef.

Opis kształcenia:

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze 1978 r.; zawód: nauczyciel.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Samorządowiec: radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa 1990-1994; radny Rady Powiatu Dzierżoniowskiego1994-2000 r. Praca społeczna: członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Królowej Różańca Św.; członek Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa; członek Klubu GP Dzierżoniów II. Inicjator i założyciel pierwszej Komisji Założycielskiej „Solidarność” w Zespole Szkół Radiotechnicznych w końcu września 1980 r. W stanie wojennym zajmował się zbieraniem składek członkowskich, kolportażem prasy podziemnej (np. „Z rąk do rąk”) oraz nielegalnej literatury. Inwigilowany przez SB. Członek Duszpasterstwa Ludzi Pracy, aktywnie uczestniczący w spotkaniach i pielgrzymkach Ludzi Pracy na Jasną Górę. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej przy parafii p.w. Św. Jerzego. Współtwórca Zespołu Charytatywnego przy parafii p.w. Św. Jerzego udzielającego pomocy m.in. rodzinom represjonowanych działaczy związku „Solidarność”. Współpracował z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym „Pod Czwórką” - działającym pod patronatem ks. abp. Gulbinowicza. Członek pierwszej ponadzakładowej struktury w powiecie - Międzyszkolnej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania utworzonej 2 marca 1989 r. W latach 1989-1993 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Od 18 kwietnia 1989 r. aktywny członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej.

Wyróżnienia:

1972 - Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej

1983 - Krzyż za Zasługi dla ZHP

1988 - Złoty Krzyż Zasługi

1995 - Nagroda I stopnia Ministra Edukacji Narodowej

1996 - Złoty Krzyż Zasługi (po raz drugi)

2000 - Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

2002 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

2009 - Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej

2009 - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Przyjaźnie ważne dla twórczości artysty:

Fotograficy: Krystian Borzestowski, Marian Charasimiuk, Arkadiusz Klimuntowski, Janusz Wilk oraz Władysław Woźniak

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

2007 - Wystawa autorska w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

2008 - Wystawa „Dzierżoniów moje sentymenty”. Eksponowana w Izbie Regionalnej w Dzierżoniowie

2008 - Wystawa „Ptaki mojego miasta i okolic”. Eksponowana w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

2011 - Wystawa „Dolnośląskie Impresje Dzierżoniów - Wrocław”. Eksponowana w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

2012 - Konkurs „Dzierżoniowskie Osiedla Nocą”, II miejsce. Zorganizowany przez Wydział Promocji UM Dzierżoniów.

2012 - Konkurs „Ciekawe o charakterze zabytkowym obiekty przemysłowe", III miejsce. Zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa.

2012 - Wystawa „Arboretum Wojsławice”. Eksponowana w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

2012 - Wystawa „Drzwi i bramy Dzierżoniowa”. Eksponowana w Muzeum Miejskim w Dzierżoniowie

2012 - Wystawa „Pamięć i tradycja”. Eksponowana w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie

2013 - Wystawa „Arboretum w obiektywie Kazimierza M. Janeczko". Eksponowana w sali „Galerii” w Wojsławicach

Charakterystyka:

Artysta o swojej twórczości: „Wykonuję fotografie mojej ojczyzny - Polski. Pokazuję piękno krajobrazu, architekturę, wydarzenia i rocznice, historię, florę i faunę oraz ważne wydarzenia. W kadrze zatrzymuję czas, aby pokazać ważne wydarzenia oraz to, co u nas jest najpiękniejsze. W dobie burzliwego rozwoju technik informacyjnych i komunikacyjnych, kiedy pokonane zostały wszystkie przeszkody i granice, można z powodzeniem wykorzystać tę sytuację, aby pokazać to, co u nas najpiękniejsze, jednocześnie poznać inne kraje, ludzi i ich kulturę. Dzięki fotografii i Internetowi poznałem wielu wspaniałych fotografów amatorów, począwszy od Europy, poprzez Azję i Afrykę a skończywszy na obu Amerykach. Wszystkie fotogramy dedykuję moim zmarłym Rodzicom Annie i Józefowi.”

Źródła niepublikowane:

informacje od Artysty

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» fotografia

Wyznanie:

» Rzymsko-katolickie

Multimedia

Janeczko Kazimierz 1
Janeczko Kazimierz 2
Janeczko Kazimierz 3
Janeczko Kazimierz 5
Janeczko Kazimierz 4