Jüsche

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Jüsche

Data urodzenia:

Pocz. XIX w.

Data śmierci:

II poł. XIX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Ok. połowy XIX

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza)?
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

W zbiorach prywatnych Jürgena Schölzela, reprodukowane [w:] Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002:

Kościół pw. Św. Wojciecha w Niemczy, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 37)
Kościół parafialny w Niemczy przed przebudową, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 39)
Zamek w Niemczy widziany od zachodu, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 52)
Zamek w Niemczy, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 57)
Dom Strzelecki przy drodze do Strzelina, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 59)
Kościół katolicki na zamku w Niemczy, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 65)
Panorama Niemczy od wschodu, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 78)
Widok zamku w Niemczy od strony zachodniej, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 138)
Ratusz w Niemczy przed przebudową, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 148)
Zamek w Miecznikach, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 152)
Dwór w Stasinie, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 154)
Ogród Hüttela na wschód od wzgórza miejskiego w Niemczy, nad Ślężą, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 158)
Gospoda „Pod Gołębiem” („Zur Taube”), później dom sióstr szarytek, litografia kolorowana, ok. 1840 (s. 169)

Dzieła:

Grafiki widokowe Niemczy i okolic.

Charakterystyka:

Autor licznych widoków Niemczy i okolic

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» grafika