A. Kirch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

A. Kirch

Data urodzenia:

Pocz. XIX w.?

Data śmierci:

Po 1848

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Ok. poł. XIX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Dzieła:

Wyroby ze złota i srebra.

Określenie kręgu rodzinnego:

Być może spokrewniony z wymienianym w tym samym czasie złotnikiem Ed. Kirchem.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Złotnik (Gold- und Silberarbeiter), czynny w Dzierżoniowie. Członek okręgowej komisji egzaminującej rzemieślników (Handwerker-Kreis-Prüfungs-Commission).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 956: Acta der Magistrat zu Reichenbach betreffend die Ernennung von Deputierten der Handwerker … 1849/1853 [bez paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

Reichenbacher Wochenblatt”, 1847, nr 98, 1848, nr 53

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» jubilerstwo

» złotnictwo