Johann Christoph Klette

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Johann Christoph Klette

Data urodzenia:

II poł. XVII w.

Data śmierci:

1722

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XVIII wieku

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce) (od 1714)
Miejsce śmierci: Peterswaldau (Pieszyce)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1714 r. prowadził w Pieszycach manufakturę włókienniczą. 1717 otrzymał cesarski przywilej wyłączności na wytwarzanie materiałów ze spilśnionej etaminy i drojetu oraz sprzedaż w Polsce. Na skutek protestu wykańczalników dzierżoniowskich przywilej cofnięto.

Charakterystyka:

Specjalizował się w tkaninach wełnianych i półwełnianych

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 53-54

K. Albrychowicz i in., Kamionki w gminie Pieszyce, Inwentaryzacja zasobów kultury materialnej (przeprowadzona 12 maja 2007r.), Wrocław 2007 http://www.pieszyce.pl/?s=subsite&id=722 [dostęp 7 czerwca 2013]

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» sukiennictwo

» włókiennictwo