August Köhler / Koehler

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Köhler / Koehler

Data urodzenia:

I połowa XIX w.

Data śmierci:

po 1995

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów), dom nr. 371b (w 1878 r.)
Określenie kręgu rodzinnego:

Ojciec: Friedrich, rymarz (Sattlermeister) w Dzierżoniowie

Matka: Friederike, z domu Winter

Siostra: Friedericke Köhler (ur. 10.12.1815, zm. 30.8.1878 w Dzierżoniowie)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Złotnik (Gold- und Silberarbeiter ) i fotograf. Właściciel nieruchomości. Członek okręgowej komisji egzaminującej rzemieślników (Handwerker-Kreis-Prüfungs-Commission) i Deputacji Budowlanej (Bau-Deputation, 1885).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 956: Acta der Magistrat zu Reichenbach betreffend die Ernennung von Deputierten der Handwerker … 1849/1853 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, sygn. 770, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1885-1886 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Dzierżoniowie, Księga Zgonów za rok 1878, nr. 156

Literatura i źródła publikowane:

P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s.110

A. Paul, Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1889, s. 383

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» fotografia

» złotnictwo