Hans Krackow

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Krackow

Data urodzenia:

1897

Data śmierci:

po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów
Miejsce urodzenia: Stralsrund (Pomorze Przednie, Niemcy)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Wieża wodna w Dzierżoniowie [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 127, il. 108

Ratusz w Dzierżoniowie po przebudowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1: Öffentliche Um- und Neubauten, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 38 (19.09.1937), s. 302

Dzieła:

1927-1929 – projekt i budowa dalszej części osiedla domówi wielorodzinnych dla Robotniczego Towarzystwa Oszczędnościowo-Budowlanego (Arbeiter-Wohnungsbauverein e.G.m.b.H. Reichenbach) przy Uferstr. (ul. Brzegowa 127-131) w Dzierżoniowie

1929-1934 – opracowanie założenia osiedla przy ul. Batalionów Chłopskich wraz z architektem miejskim Metznerem

1931-1934 – opracowanie osiedla podmiejskiego bezrobotnych i pracowników tymczasowych „Am Hahnbach” (przy ul. Wesołej) dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. wraz z architektem miejskim Metznerem

1932 – projekt aranżacji cmentarza, tzw. Bergmannfriedhof przy ul. Mickiewicza (zał. 1843) na kościół na wolnym powietrzu (Naturkirche)

1933-1934 – opracowanie planu rozwoju urbanistycznego Dzierżoniowa (osiedla mieszkaniowe) razem z zespołem architektów z Miejskiego Biura Budowlanego

1934 – budowa osiedla małych domów jednorodzinnych przy Sandstr. (ul. Piaskowa) w Dzierżoniowie wg planów „Schlesiche Heimstädte“ dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. wraz z architektem miejskim Metznerem

1934 – Projekt wieży wodnej z pomieszczeniami Muzeum Regionalnego w Dzierżoniowie przy współpracy architekta miejskiego Metznera wykonanej przez firmę Georga Klatta.

1934 – kierownictwo renowacji ratusza w Dzierżoniowie razem z architektem miejskim Metznerem

1934 – projekt osiedla domów jednorodzinnych przy Auenweg (ul. Żeromskiego) w Dzierżoniowie razem z architektem miejskim Metznerem

1935 – plan osiedla z tanimi mieszkaniami (72 lokale) przy Otto-Bachstr. (11 Listopada) i Neudorfer-Str. (ul. Nowowiejska) dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. (projekty budynków i realizacja Schleisische Heimstätte G.m.b.H.) w Dzierżoniowie.

1933-1935 – plan osiedla domków jednorodzinnych przy Moiselteich (Beutler-Str. / ul. Słowiańska) w Dzierżoniowie

1937 – projekt stacji transformatorowej dla Miejskich Zakładów Energetycznych w Dzierżoniowie (wykonanie f-a Klatt)

1938 – budynek warsztatów szkolnych Szkoły Zawodowej (Berufsschule) przy Schlachthofstr. w Dzierżoniowie

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie wyższe architektoniczne i tytuł inżyniera dyplomowanego (Dipl.-Ing.) uprawniające do pełnienia funkcji urzędniczych.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1929-1939 – pełnił funkcję miejskiego radcy budowlanego w Dzierżoniowie; jego podpisy widnieją na urzędowej dokumentacji budowlanej z tego okresu.

Współpracownicy:

Franz Grammel, inżynier miejski

Friedrich Metzner, architekt, budowniczy miejski

Leo Cebulla, architekt

Charakterystyka:

Repertuar form wieży ciśnień w Dzierżoniowie świadczy o znajomości ówczesnych trendów architektury w Niemczech, w szczególności zaś ekspresjonizmu niemieckiego. Jako miejski radca budowlany zajmował się m.in. planowaniem przestrzennym nowych osiedli, zarówno o zabudowie zwartej, typowo miejskiej jak i podmiejskiej opierając się na popularnych na Śląsku rozwiązaniach promowanych przez „Schlesische Heimstädte”.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 13: Rozbudowa Ufer-Str. 44-65

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 3: Prace przy regulacji Piławy na terenie Dzierżoniowa

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 4: Reichenbache Werbetage 1929-1941

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 16: Sprawy budowy osiedli, rysunek z września 1935r.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 32: Budowa 72 tanich mieszkań przy Otto-Bach-Str.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 30: Budowa i wyposażenie warsztatów Szkoły Zawodowej przy Schlachthof-Str. 1, projekt z października 1938r.

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 11, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 12, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 14, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach) 1928-1943, sygn. 2, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 24

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, [Vorstaedt. Kleinsiedlung] 1936-1944, sygn. 23, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1936-1939, sygn. 22, passim

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1936-1939, sygn. 21, passim

Literatura i źródła publikowane:

Hans Krackow, Bautätigkeit des Arbeiter-Wohnbauvereins e.G.m.b.H. Reichenbach (Eulengeb.), „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 27 (1929), nr 62 (03.08.1929), s. 461-463

Ogłoszenia budowlane, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 35 (1937), nr 41 (14.10.1937)

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1: Öffentliche Um- und Neubauten, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 38 (19.09.1935), s. 301-306

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I: Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 309-313

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1II: Kleinsteigenheime und vorstädtische Kleinsiedlung, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 317-321

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1V: Private Wohn- und Industriebauten, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 325-328

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 126-127

Artur Kwaśniewski, Architektura – urbanistyka – krajobraz Dzierżoniowa międzywojennego: Przemiany i ich kontekst [w:] Dzierżoniów – wiek miniony. Materiały pokonferencyjne (red. Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa), Wrocław 2007, s. 79-102

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Multimedia

Krackow 10
Krackow 4
Krackow 5
Krackow 6
Krackow 7
Krackow 8
Krackow 9
Krackow Hans 1
Krackow Hans 2
Krackow Hans 3