Anna Kropidłowska

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Anna Kropidłowska

Data urodzenia:

I poł. XX w.

Data śmierci:

II poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Bielawa (ok. 1947)
Dzieła:

Dekoracje dla Teatru Robotniczego w Bielawie.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Artysta-plastyk. Od 1947 związana z Teatrem Robotniczym w Bielawie.

Literatura i źródła publikowane:

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» sztuki plastyczne