Lehnisch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Lehnisch

Data urodzenia:

XV/XVI w.?

Data śmierci:

Po 1525

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XVI wiek

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Dzieła:

Ok. 1525 - wiązania nad nawą kościoła w Pieszycach

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz budowniczy.

Współpracownicy:

Czeladnicy: Jockel Hauck, Nickel Klos

Źródła niepublikowane:

Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Kroniki parafialne

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 35

B. Lammers, Geschichte des Ortes Peterswaldau am Eulengebirge im Kreise Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1884, s. 11-66, 125-147

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo