Karl Lietsch

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Karl Lietsch

Data urodzenia:

21-10-1892

Data śmierci:

Po 1937

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), dawna Breslauerstr. 3 (1937), firma „Czichon & Lietsch Baugeschäft“ dawna Lindenstr. 9
Miejsce urodzenia: Zülzendorf (Sulisławice)
Dzieła:

1931 – budowa domu wielorodzinnego (12 lokali) dla miasta Niemcza.

Określenie kręgu rodzinnego:

Żonaty od 1923r., żona z domu Fulde z Sulisławic w powiecie ząbkowickim

Bezdzietni, żona od 1923 posiadała przy dworcu w Niemczy fermę drobiu.

Opis kształcenia:

Zdobył wykształcenie budowlane i architektoniczne potwierdzone tytułem Baumeistra.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

W latach 1923-1930 pracował w firmie budowlanej Karla Bernhardta w Niemczy jako technik budowlany (Bautechniker), aż do upadku firmy. 1 kwietnia 1932 połączył siły z przybyłym z Górnego Śląska budowniczym Hansem Czichonem (od 1931 w Przerzeczynie Zdroju) zakładając firmę „Czichon & Lietsch Baugeschäft“. Przed 1942 zamknął spółkę z Czichonem i pracował dalej w Niemczy na własny rachunek, zatrudniając w 1942 r. 20-25 pracowników.

Współpracownicy:

Hans Czichon, wspólnik w firmie w Niemczy od 1932 r.

Ernst Dreier, przedsiębiorca budowlany z Jordanowa Śląskiego – pomagali sobie w interesach, pożyczali sprzęt, itp.

Charakterystyka:

Firma „Czichon & Lietsch Baugeschäft” funkcjonowała dobrze zatrudniając ok. roku 1937 30-40, zaś w roku 1940 nawet 50-80 pracowników.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 727/23, 727/24, 727/47

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo