Adam Lizakowski

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Adam Lizakowski

Data urodzenia:

24-12-1956

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX / XXI wiek

Miejsce zamieszkania: Pieszyce, 1982-1991 – San Francisco, ob. Chicago, USA
Miejsce urodzenia: Dzierżoniów
Dzieła:

Sztuki teatralne:

    1988 - Człowiek, który myślał, że jest koniem – komedia

    1993- Czterech – tragikomedia

    2004 - Wódz – dramat

    2005 - Piotr Włast – dramat

Tomiki wierszy

    1984 - Cannibalism Poetry

    1986 -Anteroon Poetry

    1990 -Wiersze Amerykańskie

    1990 - Złodzieje Czereśni, wydanie amerykańskie

    1992 -Współczesny Prymitywizm

    1996 -Nie Zapłacony Czynsz

    1996 -Na kalifornijskim brzegu

    1996 - Słownik Idiomów Amerykańskich

    1998 - Chicago Miasto Nadziei

    2000 - Złodzieje Czereśni, wydanie polskie

    2001 - Legenda o Poszukiwaniu Ojczyzny

    2005 - Chicago City of Hope in Poetry and Photography

    2007 - Dzieci Gór Sowich

    2010 - Pieszyckie Łąki

    2012 - 156 Listów poetyckich z Chicago do Pieszyc

    2012 - Bogaty Strumień – Dzierżoniów

Powieści

    1996 - Zapiski Znad Zatoki San Francisco

    1998 - Do zobaczenia w San Francisco

Słuchowiska radiowe

    1996 - Zapiski znad Zatoki San Francisco

Fotografie

Fotografie Czesława Miłosza, tworzące dziś największa prywatną kolekcję zdjęć poety z okresu kalifornijskiego 1986-1991

Opis kształcenia:

Prestiżowy Uniwersytet Northwestern – studia magisterskie (MA), creative writing

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Polsko-amerykański poeta, fotograf, tłumacz i promotor kultury polskiej za granicą. Debiutował w 1980 na łamach warszawskiego „Tygodnika Kulturalnego”. Na emigracji publikował na łamach paryskiej „Kultury”, nowojorskiego „Nowego Dziennika”, kanadyjskiego magazynu literackiego „aha”. Współzałożyciel grup poetyckich „Krak” w Los Angeles – San Francisco oraz „Niezapłacony Rent” w Chicago. Redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego „Razem” wydawanego w San Francisco w latach 1986–1989 i kwartalnika poetyckiego „Dwa Końce Języka” w latach 1993–1996 w Chicago. W Polsce współpracuje z „Zeszytami Poetyckimi” oraz „Rocznikiem Dzierżoniowskim”. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i redakcji miesięcznika „Życie Kolorado” wydawanego w Denver. Jest również tłumaczem poezji amerykańskiej m.in: Walta Whitmana, Langstona Hughesa, Carla Sandburga, Lao Tse (V w. p.n.e), średniowiecznego perskiego poety Rumiego (XIII w.) oraz urodzonego w Chicago poety polskiego pochodzenia Adriana Wiśnickiego.

Jest mecenasem dwóch bibliotek publicznych: Adama Asnyka w Pieszycach oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie. Prowadzi warsztaty poetyckie dla społeczności polonijnej w Chicago w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago.

Jego twórczość jest tłumaczona na języki: angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, litewski, hebrajski, chiński, ukraiński, hiszpański i białoruski.

Wyróżnienia:

  1987 - Golden Poetry Award – Sacramento

  1990 - Golden Poetry Award – Sacramento

  1990 - Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Marka Hłaski w Wiedniu

  1996 - Międzynarodowy Konkurs "Zachodnie losy Polaków" im. gen. Stanisława       Maczka na pamiętnik emigranta z lat 1939–1989, pierwsza nagroda za „Zapiski znad Zatoki San Francisco”

2000 -  Nagroda Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich z Kanady za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tomów    „Złodzieje czereśni. Wiersze i poematy” oraz „Legenda o poszukiwaniu ojczyzny”

2008 - „Laur UNESCO”, nagroda wręczona podczas inauguracji VIII Światowego Dnia Poezji, organizowanego pod patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Ministra Kultury w Warszawie

2010 - I miejsce w konkursie „Old Father William's Frabjous and Curious Poetry     Contest”, Caffeine Theatre w Chicago

2010 - I miejsce w konkursie organizowanym przez Columbia College Chicago,  Department of English, School of Liberal Arts and Sciences Poetry Award

 

2001 - Honorowy Członek Towarzystwa Dolnośląskiego w Chicago

            2005 - Medal Zasłużony Dla Miasta Dzierżoniowa

            2008 - Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce

            2010 - Odznaczony brązowym medalem „Gloria Artis” przez Ministra Kultury

            2012 - Odznaczony Kawalerskim Krzyżem Orderu Zasługi RP przez Prezydenta RP

Medal z okazji 50 Lat Nadania Praw Miejskich 1962-2012

Przyjaźnie ważne dla twórczości artysty:

Poznanie na początku lat 80 w Berkeley (Kalifornia) Czesława Miłosza, który był pierwszym uznanym poetą, który wysyłał wiersze Lizakowskiego do „Kultury Paryskiej”.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

2011 – wystawa zdjęć Czesława Miłosza, zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin poety w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu; wystawę otworzył Ambasador USA Lee Feinstein

Charakterystyka:

Twórca, który dotyka problemów dwóch swoich Ojczyzn – Małej Ojczyzny Sowiogórskiej oraz tej wielkiej – USA.

Źródła niepublikowane:

Twórczość Lizakowskiego była przedmiotem wielu prac naukowych (magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych) na uniwersytetach w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Wrocławiu.

Literatura i źródła publikowane:

Beata Hebzda-Sołogub, Językowo-stylistyczne ukształtowanie "Wierszy amerykańskich" Adama Lizakowskiego, „Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu” -  (Język Polski ; t. 2) 2003, s. 41-49

Beata Hebzda-Sołogub, Adama Lizakowskiego odkrywanie Ameryki, „Rocznik Dzierżoniowski” 2000, wyd. jubil., s. 247-252

Beata Hebzda-Sołogub, Doświadczenia emigracyjne Adama Lizakowskiego, „Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne”, 2002, nr 1, s. 7-12

Beata Hebzda-Sołogub, Pobyt Adama Lizakowskiego w Dzierżonowie, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2003-2004, t. 13, s. 275

Beata Hebzda-Sołogub, Wizerunek ziemi rodzinnej w twórczości emigracyjnej Adama Lizakowskiego, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2004-2005, t. 14, s. 211-219

Beata Hebzda-Sołogub, Adam Lizakowski jubileuszowo, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2005-2006, t. 15, s. 282-283

Beata Hebzda-Sołogub, Szkic do portretu Adama Lizakowskiego, część I, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2006-2007, t.16, s. 178-186

Beata Hebzda-Sołogub, Emigracja w poezji Adama Lizakowskiego, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2008-2009, t. 18, s. 255-265

Beata Hebzda-Sołogub, Dom utracony - dom ocalony w poezji Adama Lizakowskiego, „Rocznik Dzierżoniowski”, 2010-2011, t. 20, s. 23-37

Beata Hebzda-Sołogub, Adam Lizakowskiego trzydziestolecie pisania, „Bibliotheca Bielaviana”, 2011, 2010, s. 397-414

Beata Hebzda-Sołogub, Między Ameryką a Polską. Problemy tożsamości w poezji Adama Lizakowskiego, [w:] Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, red. nauk. G. Kubski, M. Mikołajczak, Zielona Góra  2006, s. 363-377

Beata Hebzda-Sołogub, Zbiorowy portret emigrantów w poezji Adama Lizakowskiego, [w:] Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr – Internet, red. nauk. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009, s. 191-203

Beata Hebzda-Sołogub, "Mój dom Dolny Śląsk leży w środku serca mego". Dom utracony - dom ocalony w poezji Adama Lizakowskiego, [w:] Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni,  praca zbiorowa pod red. D. Kulczyckiej i A. Seul, Zielona Góra 2012, s. 199-216

B. Hebzda-Sołogub, Pół wieku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2008, s. 111

O jego twórczości pisali także: Czesław Miłosz, Kazimierz Braun, Janusz Drzewucki, Marek Skwarnicki, Wojciech A. Wierzewski, Adriana Szymańska, Edward Zyman, Pawel Tański, Janusz Kryszak, Grażyna Drabik, Jacek Hilger, Stanisław Bereś, Alicja Wołowicz, Andrzej Jacyna, Zbigniew Andres, Mieczysław Orski, Stanisław Dłuski, Jerzy Sikora, Karol Maliszewski, Aleksander Fiut, Anna Frajlich -Zając, Wacław Iwaniuk, Izabela Joanna Bożek, Anna Kowalik, Artur Curyło, Jan Wolski.

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» fotografia

» literatura

» poezja

Wyznanie:

» katolickie

Multimedia

Lizakowski 1
Lizakowski 2