Hans Lucas (Lugann) Lugan

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Hans Lucas (Lugann) Lugan

Data urodzenia:

ok. 1563

Data śmierci:

1591

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XVI wieku

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), Brieg (Brzeg)
Miejsce urodzenia: Lugano
Dzieła:

Ok. 1585 – współudział w fazie wykończeniowej zamku w Niemczy

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Ok. 1585 sprowadzony przez księcia wrocławskiego Jerzego II celem przejęcia od Bernharda Niurona budowy zamku w Niemczy.
Członek włoskiej kolonii artystów i budowniczych zamku w Brzegu.

Współpracownicy:

Bernardo Niuron

Literatura i źródła publikowane:

Śląsk. Zabytki Sztuki w Polsce, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen i in., Warszawa 2006, s. 594

Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, red. U. Thieme, F. Becker, t. 23, Leipzig [1929], s. 455

M. Oda, Die Werkmeisterfamilie Bernhard, Peter und Franz Niuron - ihr Wirken in Schlesien, Anhalt und Brandenburg im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert im Spiegel historischer Quellen, Inauguraldissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. Phil, Martin- Luther- Universität Halle-Wittenberg, Fachbereich Kunst,- Orient- und Altertumswissenschaften, Institut für Kunstgeschichte, 2006, dokument elektroniczny http://sundoc.bibliothek.uni-halle.de/diss-online/06/06H100/prom.pdf (dostęp: 9.01.2013)

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo