August Maake

nie pobrano

Imię i nazwisko:

August Maake

Data urodzenia:

12-12-1856

Data śmierci:

13-12-1931

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku/I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Friedrichshain (Pieszyce-Lasocin)
Miejsce urodzenia: Friedrichshain (Pieszyce-Lasocin)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Przedruk utworów: Der ahle Pauer Runkelrübe, Aus vergangna Zeita, Aalt [w:] J. Graw, Steinseifersdorf / Kreis Reichenbach mit Friedrichshain, Friedrichsgrund, Kaschbach und Schmiedegrund. Eine Webergemeinde im Eulengebirge/Schlesien, Heidmühle 1990, s. 130-133 oraz wiersz z okazji 100-lecia istnienia jego rodzinnej miejscowości – Lasocina (Friedrichshain), tamże, s. 30-31

Dzieła:

Autor wiersza z okazji 100-lecia istnienia jego rodzinnej miejscowości – Lasocina (Friedrichshain)

Wiersze i opowiadania w rodzimym dialekcie: Der ahle Pauer Runkelrübe, Aus vergangna Zeita, Aalt

Określenie kręgu rodzinnego:

Syn tkacza

Charakterystyka:

Poeta, zasłużony dla tradycji rodzimej poezji mówionej

Literatura i źródła publikowane:

J. Graw, Steinseifersdorf / Kreis Reichenbach mit Friedrichshain, Friedrichsgrund, Kaschbach und Schmiedegrund. Eine Webergemeinde im Eulengebirge/Schlesien, Heidmühle 1990, s. 29, 128-133

„Hohe Eule“, Oktober 1959

F. Hoffman, Aus der Geschichte von Steinseifersdorf, „Hohe Eule“, September 1969

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» poezja

» tkactwo

Wyznanie:

» katolickie