Jan Piotr Mamos

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jan Piotr Mamos

Data urodzenia:

22-06-1947

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów, od 1971 Bielawa
Miejsce urodzenia: Ocin (pow. sieradzki)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Wraz z grupą „Minimum moralne” wystawił wieczór poetycko-muzyczny „Bądź szczęśliwy i dąż do szczęścia” (1982), scenki misteryjne „Słoń a sprawa polska, czyli ostatnia koza cesarstwa”, spektakl „Eskurial” wg Michaela de Ghelderode, „Sen listonosza” na podstawie fragmentów „Wielkich miast” T. Różewicza.

Ikonografia: zdjęcia (4) Grupy teatralnej „Minimum moralne” (początek lat 80. XX w.), Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum własne, Zdjęcia 1967-1982, sygn. 7/3.

Określenie kręgu rodzinnego:

Żona: Krystyna
Córka: Anna
Syn: Jakub

Opis kształcenia:

1966-1971 – studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zakończone tytułem magistra socjologii
1977 - uzyskuje kwalifikacje instruktora pierwszej kategorii w dziedzinie teatru amatorskiego (praca z zespołami zainteresowań)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1974-1977 – uczestnictwo w warsztatach parateatralnych w Teatrze „Laboratorium” Jerzego Grotowskiego, udział w „Special Project”, „Przedsięwzięcie Gora”, „Drzewo Ludzi”
Po 1971-1978 ¬– Kierownik teatru młodzieżowego „Grupa Teatralna - Rebelia” działającego przy BZPB „Bielbaw” w Bielawie
Po 1979-1981 – kierownik amatorskiego zespołu „ Teatr poezji i ruchu. Całkiem serio” w Świdnicy
1981-1983 – instruktor grupy teatralnej „Minimum moralne” przy Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury „Pegaz”, składającej się z robotników miejscowych zakładów włókienniczych.
1981 – konsultant teatralny przy WDK w Wałbrzychu
Od 1983 kierownik Teatru Robotniczego w Bielawie odtąd pod nazwą Scena B Teatru Robotniczego

Wyróżnienia:

stypendium Dolnośląskiej Fabryki Krosien

Współpracownicy:

Do zespołu aktorskiego grupy „Minimum Moralne” należeli: B. Łopczyk, T. Żórawicki, A. Struzik, A. Płoszaj.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1983 - z grupą „Minium Moralne” prezentował spektakl „Sen listonosza” na Konfrontacjach Teatrów Amatorskich w Łodzi.

Źródła niepublikowane:

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, sygn. B-50.
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, sygn. B-25, 1/11: Plany pracy 1981-1984

Literatura i źródła publikowane:

Jan Gładysz, Historia Teatru Robotniczego w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana”, 2009, s. 303-311
Jan Gładysz, Kultura robotnicza lat 80. XX w. na przykładzie Sceny „B” Teatru Robotniczego w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana”, 2010, s. 423-471
Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89
Beata Hebzda-Sołogub, Amatorski ruch kulturalny w Dzierżoniowie w latach 1945-1990, „Rocznik Dzierżoniowski” 1993, s. 64-71
B. Hebzda-Sołogub, Pół wieku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, Dzierżoniów 2008, s. 53

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» reżyseria

» teatr

Multimedia

Mamos 1
Mamos 2
Mamos 3
Mamos 4