Heinrich F. Mergard

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Heinrich F. Mergard

Data urodzenia:

II połowa XIX w.

Data śmierci:

Przed 1910

Rozpoczęcie okresu twórczości:

2. poł. XIX w. – pocz. XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów) (od ok. 1897)
Miejsce urodzenia: Brühl (Nadrenia, Niemcy)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Gmach Komendy Policji w Dzierżoniowie, pierwotnie sąd i więzienie, ul. Ząbkowicka 57 [w:] R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 84, il. 67; P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 42

Dzieła:

1900-1903 – projekt Gmachu Komendy Policji w Dzierżoniowie, pierwotnie sąd i więzienie, ul. Ząbkowicka 57 projekt (wg szkiców tajnego radcy budowlanego Saala; kierownictwo budowy - rządowy budowniczy Löwenheim i rządowi kierownicy budowy Strutz i Schröter, prowadzenie budowy – firma budowlana Klatta, prace murarskie – firma Bernhardt-Bauten)

1904-1906 – projekt i budowa wieży widokowej, tzw. Bismarckturm na szczycie Wielkiej Sowy

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie budowlane uprawniające do sprawowania funkcji urzędniczych w zakresie budownictwa.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1897 – sprawował urząd powiatowego inspektora budowlanego w Dzierżoniowie (Kreis-Bau-Inspektor).

1901 – Członek dzierżoniowskiego oddziału Towarzystwa Sowiogórskiego (Eulengebirgsverein).

Współpracownicy:

Radca budowlany Saal

Rządowy budowniczy (Regierungs-Baumeister) Löwenheim

Rządowy kierownik budowy (Regierungs-Bauführer) Strutz

Rządowy kierownik budowy (Regierungs-Bauführer) Schröter

Charakterystyka:

W projekcie gmachu sądu i więzienia w Dzierżoniowie sprawnie operuje uproszczonymi formami tzw. neogotyku marchijskiego rozpowszechnionymi w architekturze Niemiec przełomu XIX i XX w.

Źródła niepublikowane:

Studium historyczno-urbanistyczne miasta Dzierżoniowa woj. wałbrzyskie, red. B. Matejuk, Wrocław 1985, t. 1-9

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Dzierżoniowie, sygn. 65, 67, 69

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 85

P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 41, 104

Die neuen Gerichtsbauten in Reichenbach i. Schl., „Zentralblatt der Bauverwaltung“, nr 28 (1903), s. 173-174

Eulengebirgsverein Jahresbericht, Reichenbach i. Schlesien, 1901

„Reichenbacher Kreisblatt”, 24, 15.06.1897, s. 145; 14.09.1897, s. 207

Ogłoszenia budowlane, „Ostdeutsche Bauzeitung“, r. 2 (1904), nr 36 (07.9.1904)

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» budownictwo

Multimedia

Mergard Heinrich 1