Friedrich Metzner

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Friedrich Metzner

Data urodzenia:

Pocz. XX w.

Data śmierci:

po 1944

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Reichenbach (Dzierżoniów)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Projekt wieży wodnej w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1: Öffentliche Um- und Neubauten, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 38 (19.09.1937), s. 303

Przekrój poziomy domu szeregowego na osiedlu przy Langbielauerstr. (ul. Bielawska) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I:Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 310

Przekrój poziomy domu wielorodzinnego na osiedlu przy Otto-Bachstr. (ul. 11 Listopada) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I:Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 311

Plan tzw. Osiedla Sadebecka pomiędzy Sadebeckstr. (ul. Słowackiego) i Ernsdorferstr. (ul. Gen. Grota-Roweckiego) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I:Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 312

Przekrój poziomy domu jednorodzinnego na osiedlu przy Aueweg (ul. Żeromskiego) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I:Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 313

Plan osiedla podmiejskiego „Am Hahnbach“ (ul. Wesoła) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1II: Kleinsteigenheime und vorstädtische Kleinsiedlung, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 318

Przekrój poziomy domu jednorodzinnego z osiedla przy Sandstr. (ul. Piaskowa) w Dzierżoniowie [w:] Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1II: Kleinsteigenheime und vorstädtische Kleinsiedlung, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 318

Dzieła:

1929-1934 – opracowanie założenia osiedla przy ul. Bielawskiej pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa

1931-1934 – opracowanie osiedla podmiejskiego bezrobotnych i pracowników tymczasowych „Am Hahnbach” (przy ul. Wesołej) dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa

1934 – Projekt wieży wodnej z pomieszczeniami Muzeum Regionalnego w Dzierżoniowie pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa wykonanej przez firmę Georga Klatta.

1934 – kierownictwo renowacji ratusza w Dzierżoniowie razem z miejskim radcą budowlanym Hansem Krackowem

1934 – projekt osiedla domów jednorodzinnych przy Auenweg (ul. Żeromskiego) w Dzierżoniowie pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa

1934 – budowa osiedla małych domów jednorodzinnych przy Sandstr. (ul. Piaskowa) w Dzierżoniowie wg planów „Schlesiche Heimstädte“ dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa

1935 – plan osiedla z tanimi mieszkaniami (72 lokale) przy Otto-Bachstr. (11 Listopada) i Neudorfer-Str. (ul. Nowowiejska) dla Geimeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft Reichenbach G.m.b.H. (projekty budynków i realizacja Schleisische Heimstätte G.m.b.H.) pod kierownictwem miejskiego radcy budowlanego Hansa Krackowa.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1930 – wspomniany jako „Architekt Metzner” w kontekście planów osiedli budowanych w Dzierżoniowie przy dawnych Langenbielauerstr. i Sadebeckstr., które wraz z innymi materiałami kartograficznymi miały zostać przesłane do Zbioru Kartograficznego Pruskiej Biblioteki Narodowej (Kartensammlung der Preußuschen Staatsbibliothek).

1932 – wspomniany w korespondencji Miejskiego Radcy Budowlanego Dzierżoniowia Krackowa jako „architekt miejski” („Stadtarchitekt”) Metzner, pracujący m.in. w policji budowlanej; z racji pełnienia funkcji miejskiego architekta jego podpisy widnieją na dokumentach Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie w latach 30-stych i 40-stych XX wieku.

Od 1940 – pełnił funkcję budowniczego miejskiego (Stadbaumeister), kierownika miejskiego urzędu budowlanego (Stadtbauamt) oraz policji budowlanej (Baupolizei).

Współpracownicy:

Franz Grammel, inżynier miejski Dzierżoniowa

Hans Krackow, miejski radca budowlany Dzierżoniowa (Stadtbaurat)

Leo Cebulla, architekt w Miejskim Urzędzie Budowlanym Dzierżoniowa

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadbauamt Reichenbach), sygn. 3, 4, 31: Budowa 14 domów przy Wiesenweg (Deutsches Heim, Gemeinnützige Siedlungs- und Baugesellschaft m.b.H. in Breslau), 1938-1939, pismo z dnia 14.6.1938

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie (Stadtbauamt Reichenbach), sygn. 33: Ring 29, 48 (Kreisstaendehaus), pismo z dnia 3.3.1937 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1933-36, sygn. 14 [bez paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie 1932-1936, sygn. 7 [bez paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Urzędu Budownictwa Miejskiego w Dzierżoniowie, sygn. 24

Literatura i źródła publikowane:

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1: Öffentliche Um- und Neubauten, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 38 (19.09.1937), s. 301-306

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1I: Wohnbauten und Kleinsiedlungen, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 309-313

Reichenbach in Eulengebirge, Teil 1II: Kleinsteigenheime und vorstädtische Kleinsiedlung, „Ostdeutsche Bauzeitung“ r. 33 (1935), nr 39 (26.09.1935), s. 317-321

Adressbuch der Stadt Reichenbach in Schlesien, Reichenbach 1938/39, s. 50

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Multimedia

Metzner 1
Metzner 2
Metzner 3
Metzner 4
Metzner 5
Metzner 6
Metzner 7
Metzner 8