Niesler

nie pobrano

Imię i nazwisko:

(imię nieznane) Niesler

Data urodzenia:

XIX/XX w

Data śmierci:

XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Kachbach (Pieszyce-Potoczek)
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Fotografia ukazująca pana Niesler przy warsztacie tkackim [w:] J. Graw, Steinseifersdorf / Kreis Reichenbach mit Friedrichshain, Friedrichsgrund, Kaschbach und Schmiedegrund. Eine Webergemeinde im Eulengebirge/Schlesien, Heidmühle 1990, s. 69

Określenie kręgu rodzinnego:

Mąż tkaczki Niesler

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Tkacz

Współpracownicy:

Żona

Charakterystyka:

Jego działalność ilustruje typowy dla regionu warsztat tkactwa rękodzielniczego, jednak wspartego coraz nowocześniejszym wyposażeniem.

Literatura i źródła publikowane:

J. Graw, Steinseifersdorf / Kreis Reichenbach mit Friedrichshain, Friedrichsgrund, Kaschbach und Schmiedegrund. Eine Webergemeinde im Eulengebirge/Schlesien, Heidmühle 1990, s. 69

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo