Paul Pabel

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Paul Pabel

Data śmierci:

Po 1890

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II połowa XIX wieku / pocz. XX wieku

Miejsce zamieszkania: Gnadenfrei (Piława Górna)
Miejsce urodzenia: Ernsdorf (Dzierżoniów)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Mistrz murarski. Prawdopodobnie pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku próbował otworzyć własne przedsiębiorstwo budowlane w Dzierżoniowie. 1885 – wraz z królewskim radcą budowlanym Paulem Stephany odebrał sieć wodociągów miejskich w Dzierżoniowie.

Udział w konkursach, wystawach, aukcjach, cenne dzieła, sygnatury, literatura:

1887 – udział w przetargu na rozbudowę szpitala garnizonowego w Dzierżoniowie

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1890-, sygn. 774, s. 33n.
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1885-1886, sygn. 770 [bez paginacji]
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1887 [de facto 1888], sygn. 771, passim
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1889, sygn. 773, passim
Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta miasta Dzierżoniowa, Acta des Magistrats zu Reichenbach in Schlesien betreffend Bau-Sachen, 1888, sygn. 772 [brak paginacji]

Literatura i źródła publikowane:

P. Kmiecik, Architektura Dzierżoniowa XIX wieku, Wrocław 2009, s. 97

„Reichenbacher Wochenblatt“, nr 25, 27 März 1885; nr 40, 17 Mai 1886; nr 75, 18 Sept. 1887

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo