Paul Pauer (Bauer?)

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Paul Pauer (Bauer?)

Data urodzenia:

XIX/XX w.?

Data śmierci:

Po 1938

Rozpoczęcie okresu twórczości:

I połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Gnadefrei (Piława Górna), dawna Koloniestr. 1 (1928), dawna Bismarckstr. 31 (1938)
Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Kamieniarz (Steinsetzer).

Literatura i źródła publikowane:

R. Sachs, Lexikon der bildenden Künstler und Kunsthandwerker Schlesiens bis 1945, t. 1: A-B, Breslau 2001, s. 268

Adresbuch für die Stadt und Kreis Reichenbach (Eulengebirge) und allem Gemeinden 1928, Reichenbach [b.r.], s. 306

1938/1939 Adresbuch/Einwohnerbuch für die Stadt und Kreis Reichenbach (Eulengebirge) mi der Stadt Langbielau und Nimptsch un allem Gmeinden, Breslau 1938, s. 218

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo