Alphons Paul

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Alphons Paul

Data urodzenia:

XIX w.

Data śmierci:

I połowa XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

Przełom XIX i XX w.

Miejsce zamieszkania: Dzierżoniów, ul. Kościelna 2
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Kronika : Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien: unter theilweiser Benutzung der August Sadebeck’schen und der städtichen Chronik, Reichenbach [ok. 1889] [Gabinet Śląsko-Łużycki Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, mikrofilm nr 41217]

Dzieła:

Kronika : Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien: unter theilweiser Benutzung der August Sadebeck’schen und der städtichen Chronik, Reichenbach [ok. 1889]

Libretto opery „Herr Hitschfeld“

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Poeta, literat, dziennikarz.Pracownik redakcji „Reichenbacher Tageblatt“

Charakterystyka:

Pracownik redakcji „Reichenbacher Tageblatt“

Literatura i źródła publikowane:

R. Kaczmarek, R. Brzeziński, Dzierżoniów. Historia – Sztuka – Kultura. Przewodnik, Dzierżoniów 2010, s. 29-30

R. Brzeziński, Wydawnictwa i wydawcy Dzierżoniowia 1801-1945 [w:] Dzierżoniów – wieki minione (red. Dagmara Adamska, Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa), Dzierżoniów 2009, s. 149

A. Paul, Geschichte der Stadt Reichenbach in Schlesien: unter theilweiser Benutzung der August Sadebeck’schen und der städtichen Chronik, Reichenbach [ok. 1889]

„Reichenbacher Tageblatt“ 1887-1889

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» dziennikarstwo

» literatura

» poezja