Jan Pawłowski

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Jan Pawłowski

Data urodzenia:

I poł. XX w.

Data śmierci:

II poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XX wiek

Miejsce zamieszkania: Ok. 1947-1949 Bielawa
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Udział w sztukach w Teatrze Robotniczym w Bielawie:

1947 - „Na Bałtyku polska straż”

1948/49 – „Wieczór baletowy”

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Tancerz. Od 1947 związany z Teatrem Robotniczym w Bielawie.

Współpracownicy:

Muzyk Bernard Debich

Literatura i źródła publikowane:

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» balet