Fritz Pfeiffer

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Fritz Pfeiffer

Data urodzenia:

26-08-1909

Data śmierci:

Po 1930

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. poł. XX wieku

Miejsce zamieszkania: 1930, Langenbielau (Bielawa), dawna Uferstr. 29
Miejsce urodzenia: Langenbielau (Bielawa)
Określenie kręgu rodzinnego:

Kawaler (1930) – mieszka z 4 braćmi (jeden jest szewcem – Alfred Pfeiffer, ur. ok. 1900, drugi - także szewc - miał na imię Rudolf, Paul – handlarz butami w rodzinnym sklepie, Gustav - szewc) pod tym samym adresem, na ojcowiźnie.

Ojciec: Gustav Pfeiffer, szewc w Bielawie

Opis kształcenia:

Z zawodu muzyk

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Jako muzyk do17. 06.1928 pracował poza Bielawą. Przybył do niej w czerwcu 1928 r. z Ziębic.

Od 06.1928 – pracował w Bielawie jako muzyk, m.in. jako „Kinomusiker” (taper).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 44/15, 44/16

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» muzyka