Ernst Plinz

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Ernst Plinz

Data urodzenia:

1896-lub 1898

Data śmierci:

Po 1939

Rozpoczęcie okresu twórczości:

1. połowa XX wieku

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), dawna Breslauerstr. 15 (1935)
Określenie kręgu rodzinnego:

Żonaty

3 dzieci

Opis kształcenia:

Posiadał wykształcenie rzemieślnicze jako kamieniarz (Steinmetz) i rzeźbiarz (Bildhauer)

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Do 1924 – pracował w firmie kamieniarskiej w Dzierżoniowie (Gutchan/Gutchen?)

1924-1927 -  kierował filią tej samej firmy w Przerzeczynie

1927 – otworzył w Przerzeczynie własny warsztat kamieniarsko-rzeźbiarski.

02.1930 – przeniósł warsztat do Niemczy

Współpracownicy:

Otto Röder, rzeźbiarz pracował przez kilka lat w warsztacie Plinza do roku 1931.

Charakterystyka:

Warsztat Plinza był jedyną pracownią kamieniarsko-rzeźbiarską w Niemczy zajmującą się wyłącznie tworzeniem nagrobków. Oprócz właściciela, pracowało w nim 2-3 pomocników (1939).

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 727/58

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» kamieniarstwo

» rzeźbiarstwo