Teodor Mierzeja

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Teodor Mierzeja

Data urodzenia:

31-10-1914

Data śmierci:

24-02-1985

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Bielawa (1946-1981), po 1981 Wrocław
Miejsce śmierci: Wrocław
Miejsce urodzenia: Tarnów
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Scena ze sztuki „Popiół i diament” z Haliną Pilarską (Krystyna) i Eugeniuszem Włodarczykiem (Maciek), fot. M. Kornicki, „Krosno. Pismo włókniarzy ziemi dzierżoniowskiej”, r. XIX (1966), nr 11 (listopad).
Próby do sztuki „Moja żona Penelopa” z J. Krajewskim (Hermes) i L. Ogonkiem (Zeus), fot. S. Wasilewicz, „Krosno. Pismo włókniarzy ziemi dzierżoniowskiej”, r. XXIII (1970), nr 5 (maj).
Karykatura T. Mierzei, rys. M. Wagner, „Krosno”, r. XIII (1960), nr 13-14 (lipiec)
Scena ze sztuki „Tkacze” (G. Hauptmann) z Cz. Lasotą, M. Wagnerem i B. Gawrońskim, „Krosno. Pismo włókniarzy ziemi dzierżoniowskiej”, r. XVI (1963), nr 21-22 (listopad)
Scena ze sztuki „Nowe Przygody Szwejka“ (A. Stern) z J. Krajewskim (Kpt. Bocanegra), B. Gawrońskim (Por. Amoroso) i E. Pełką (Szwejk), fot. Marcin Kornicki, „Krosno. Pismo włókniarzy ziemi dzierżoniowskiej”, r. XVIII (1965), nr 9 (wrzesień)
Scena ze sztuki „Ostatni Brat” (B. Drozdowski), fot. Marcin Kornicki, , „Krosno. Pismo włókniarzy ziemi dzierżoniowskiej”, r. XVII (1964), nr 9 (wrzesień)

Dzieła:

Opracowania tekstowe, reżyseria przedstawień Teatru Robotniczego w Bielawie (m.in. „Droga do ciebie”, 1947, „Jeden z nas musi się ożenić”, 1947, „Na Bałtyku polska straż”, 1947, „Tobie Warszawo”, 1947, „Bijemy do taktu”, 1950, „Wczoraj urodzony”, 1950, „Wodewil warszawski”, 1950, w latach 1951-1956: „Dwa tygodnie w raju”, „Rodzinka”, „Romans z wodewilu”, „Okiem satyryka”, „Zlot humoru”, „Karnawał w mieście”, „Optymistyczna tragedia”, „Poemat pedagogiczny”, „Zagłada eskadry”, „Tkacze”, „Popiel i Piast”, po 1956 „Popiół i diament”, „Ostatni brat”, „Krzysztof”, „Stan zagrożenia”, „Ktoś nowy”, „Śmierć na gruszy”, „Niewolnik”, „Emigranci”)
Od 1955r. szef, kierownik artystyczny i kierownik literacki zespołu teatralnego przy Międzyzakładowym Domu Kultury „Bawełna” w Dzierżoniowie, wystawił z zespołem komedię R. Niewiarowicza „Znajda, „Hotel Belle-vue” M. Samozwaniec, „Odezwę na murze” A. Świszczyńskiego, „Imieniny Pana Dyrektora” J. Słotwińskiego i Z. Skowrońskiego. Do zespołu aktorskiego należeli: E. Mincer, B. Neuman, C. Szwarc,
T. Guz, E. Kasperek.
1959 ¬– reżyser sekcji teatralnej Powiatowego Domu Kultury w Dzierżoniowie, gdzie reżyseruje widowisko historyczne Leona Krzemienieckiego „Niemcza” (wystawione 2 1960r.), program satyryczny „Dla ucha i po uszach”.
1964 – reżyseria spektaklu „Ostatni Brat” (B. Drozdowskiego) z Bielawskim Teatrem Robotniczym
1965 – reżyseria spektaklu „Nowe przygody Szwejka” (A. Stern) z Bielawskim Teatrem Robotniczym
1970 – reżyseria spektaklu „Moja żona Penelopa” (Z. Gozdawa i W. Stępień) z Bielawskim Teatrem Robotniczym
1974 – scenariusz i reżyseria widowiska „Ziemi naszej kwiaty” z zespołem Zakładowego Domu Kultury „Silesiana” w Dzierżoniowie z okazji XXX-lecia PRL.
1980 – reżyseria „Emigrantów” (S. Mrożek) w Teatrze Robotniczym w Bielawie

Opis kształcenia:

1959-1963 – studium teatralne przy PWST w Krakowie

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1947 – po przybyciu do Bielawy zaangażowany do działu prasowego zakładów „Bielbaw”.
Od 1950 – kierownik artystyczny, reżyser oraz kierownik literacki Teatru Robotniczego w Bielawie
1958-1961 – pełnił funkcję reżysera-dramaturga i instruktora teatralnego w Powiatowym Domu Kultury w Dzierżoniowie
Od 1961 - Rzecznik prasowy i redaktor naczelny gazety zakładowej „Krosno”.
Współzałożyciel, współorganizator, kierownik literacki, kierownik artystyczny i reżyser Teatru Robotniczego w Bielawie.
Kierownik teatru przy Międzyzakładowym Domu Kultury „Bawełna” w Dzierżoniowie.

Wyróżnienia:

I miejsce na eliminacjach wojewódzkich Festiwalu Sztuk Polskich, 1950, „Wodewil”
I nagroda na eliminacjach Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Teatralnych, 1954, „Tkacze”
22.07.1955 Order Sztandaru Pracy II klasy dla Teatru Robotniczego
1960 – Dolnośląska Nagroda Artystyczna
1974 – Medal 30-lecia Polski Ludowej
1977 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Współpracownicy:

Włodzimierz Bachman, scenograf i architekt
Władysław Dach, scenograf
Barbara Gutekunst, scenografka
Ryszard Bukowski, kompozytor
Tadeusz Natanson, kompozytor
Marcin Godzisz, reżyser
Bernard Debich, opracowanie muzyczne

Źródła niepublikowane:

Paulina Górniak, Teatr Robotniczy w Bielawie a lata 1947-1957, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. Stanisława Piertraszki, Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1966

Jacek Rybal, Teatr Robotniczy w Bielawie a lata 1957-1967, praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. dr. Stanisława Piertraszki, Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1967

Ryszard Bednarek, Ruch amatorski a wychowanie młodzieży – na przykładzie Teatru Robotniczego przy BZPB im. II AWP w Bielawie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Jerzego Seplowa, Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1976

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, Akta osobowe, sygn. B-50.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, sygn. B-25: 1/6: Zarządzenia wewnętrzne.

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, Dzierżoniów, Archiwum ośrodka, sygn. B-25: 1/32: Programy i scenariusze imprez własnych 1959-1960.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie, Dział regionalno-badawczy, sygn. ZR/LXXXII/01/02: Zasłużeni Pracownicy Bielawskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Bielbaw” w Bielawie

Literatura i źródła publikowane:
  1. Liberda, Tkacze, „Życie literackie”, 1954, nr 15, s. 11

D. Sochacka, Na marginesie eliminacji szczecińskich, „Teatr”, nr 15, s. 11

J. Wasylkowski, Teatr Robotniczy z Bielawy, „Polityka”, 1962, nr 22. s. 3

T. Mierzeja, XXX lat Teatru Robotniczego, „Krosno”, 1987, grudzień, s. 1

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89

Zasłużeni dla dziedzictwa kulturowego ziemi dzierżoniowskiej, cz. 2. (1945-2000), „Rocznik Dzierzoniowski”, t. 16 (2006), s. 59-60

Beata Hebzda-Sołogub, Amatorski ruch kulturalny w Dzierżoniowie w latach 1945-1990, „Rocznik Dzierżoniowski” 1994, s. 64-71.

Jan Gładysz, Historia Teatru Robotniczego w Bielawie, „Bibliotheca Bielaviana 2010”, r. 2011, s. 303-311

R. Brzeziński, Wywiad z Władysławem Szewczykiem, odznaczonym Tytułem Honorowym „Zasłużony dla Miasta Bielawa”, „Bibliotheca Bielaviana 2012”, r. 2013, s. 427-434

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» dziennikarstwo

» reżyseria

» teatr

Wyznanie:

» mojżeszowe

Multimedia

Mierzeja 1
Mierzeja 2
Mierzeja 3
Mierzeja 4
Mierzeja 5
Mierzeja 6
Mierzeja 7
Mierzeja 8
Mierzeja 9