Albert Plümecke

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Albert Plümecke

Data urodzenia:

14-03-1872

Data śmierci:

po 1940

Rozpoczęcie okresu twórczości:

koniec XIX w., I połowa XX w.

Miejsce zamieszkania: Nimptsch (Niemcza), dawna Strehlenerstr.?
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

Fotografia z widokiem Bramy Dolnej w Niemczy [w:] Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 179, fot. J. Bochajczuk

Projekt otoczenia Górnej Bramy, 1937 (s. 180, Archiwum Państwowe we Wrocławiu)

[w:] Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, syng. 345, Acten betreffend Carl Bernhardt Inh: Albert Plümecke Baugeschäft [brak paginacji] – nagłówki papierów firmowych

Rysunki projektowe domu dla Juliusa Tompela w Sulisławicach (Zülzendorf), 1926: widoki elewacji, rzuty, przekrój – dwie wersje projektu w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 38: Siedlungswesen

Rysunki projektowe domu Hermanna Finke w Trzebniku: widoki elewacji, przekroje, rzuty oraz plany sytuacyjne w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 41: Siedlungswesen, s. 44-49; tamże projekty domu dwurodzinnego dla Kurta Hantke w Sulisławicach, 1930, s. 495-498

Rysunki projektowe (widoki elewacji, przekrój, rzuty) domu przy Lohensteinerstr. 2 w Niemczy w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 42: Siedlungswesen, s. 142-145

Dzieła:

Jako współwłaściciel firmy budowlanej Bernhardt-Plümecke – realizacje firmowane przez przedsiębiorstwo – patrz biogram Karl Bernhardt

Od 1888 - prace przy kościele św. Wojciecha w Niemczy (wymiana więźby dachowej i stropu, nowa empora muzyczna, nowa sygnaturka, licowanie obramień okiennych glazurowana cegłą)

1910 – przebudowa aresztu Sądu Obwodowego w Niemczy

1924 – budowa domu mieszkalnego dla 4 rodzin w Kołaczowie (Prauss)

1926-1927 – projekt i budowa domu mieszkalnego dla zarządcy kamieniołomów w Schmitzdorf Maxa Marza na osiedlu w Kowalskie Żelowice (Schmitzdorf Silbitz)

1926 – budowa domu Juliusa Tompela w Sulisławicach

1927 – budowa domu mieszkalnego dla pastora Zaremby w Niemczy, ul. Ząbkowicka (Frankensteiner-Str. 27)

1928 – budowa domu Hermanna Finke w Trzebniku (Trebnig)

1928-1929 – budowa domu jednorodzinnego dla Richarda Kranza na Osiedlu Zachodnim (Siedlung West) w Niemczy, przy Ebertstr.

1929 – budowa domu jednorodzinnego dla Fritza Hermanna w Przerzeczynie (przy skrzyżowaniu drogi do Niemczy z drogą do Kościoła w Przerzeczynie)

1930 – rozbudowa domu (przebudowa oficyny) mistrza szewskiego Josefa Neumanna w Niemczy, przy dawnej Burgstr. 13

1930 – budowa domu czynszowego 4-rodzinnego na własnym gruncie na tzw. Osiedlu wschodnim (Siedlung Ost) w Niemczy

1930 – budowa domu dwurodzinnego dla Kurta Hantke w Sulisławicach

1930 – budowa domu trzyrodzinnego dla Karoline Hübner w Niemczy, przy dawnej Lohensteinerstr. 2 (w miejscu starego domu)

lata 30-ste XX w. - Dolna Brama w Niemczy

lata 30-ste XX w. - podwyższenie przedpiersia murów Górnej Bramy w Niemczy

lata 30-ste XX w. - schronisko młodzieżowe w Niemczy

Stacja benzynowa na rynku w Niemczy (rozebrana 1938)

Określenie kręgu rodzinnego:

Syn: 1. Kurt, inżynier budownictwa (Bau-Ingenieur), ur. 1901

      Syn: 2. Karl (ur. po 1901)

      Córka: 3. Käthe (ur. ok. 1910r.)

Opis kształcenia:

1906 – egzamin na mistrza murarskiego

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

1906 - po zdaniu egzaminów na mistrza murarskiego (Maurermeister) przejął firmę budowlaną (Baugeschäft) swego wuja, mistrza murarskiego i ciesielskiego (Maurer- und Zimmermeister) Karla Bernhardta z Niemczy (Karl Bernhardt, Baugeschäft, Sägewerk und Holzhandlung, Albert – Neffe K.B.), W 1907 r. firma nosiła nazwę: „Karl Bernahrdt Inh. Albert Plümecke, Maurer- und Zimmermeister, Baugeschäft, Zimmereibetrieb, Dampfsäge- und Hobelwerk mit Holzhandlung“. Ok. 1910 r. w nagłówkach papierów firmowych pojawia się informacja o usługach z zakresu architektury („Architekturbureau“) oraz o specjalności firmy – wdrożeniu systemu patentowego „Lehmdrahtbauten System Paetz”.

Ok. 1929 miał duże problemy finansowe, w 1930 r. miała miejsce próba ugody (z wierzycielami?) na bazie 30 %, ale wymagania te nie mogły zostać spełnione  i w 1931 r. firma znalazła się w stanie upadłości i została zlikwidowana.

1931 – dzięki pomocy bankowej założył ze swoimi synami Kurtem i Karlem Plümecke firmę budowlaną „Plümecke Baugesellschaft m.b.H.” zarejestrowaną w maju 1931 r. Kapitał założycielski wynosił 20.500 ,- RM, z czego Albert wniósł 500 RM a jego synowie po 10.000 RM.

26.01.1937 – Spółka została zlikwidowana, a jej kapitał został przekazany inżynierowi (Diplom-Ingenieur) Kurtowi Plümecke w Niemczy, który następnie pracował samodzielnie (Einzelfirma) pod nazwą: „Baugeschäft Kurt Plümecke”, ciesząc się dużym powodzeniem. Zatrudniał ok. 60 pracowników.

W okresie wojny, gdy syn Kurt został powołany do Wehrmachtu, Albert Plümecke prowadził firmę syna za wynagrodzeniem.

Współpracownicy:

Karl Berhardt, Kurt Plümecke, Karl Plümecke

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Biura Informacyjnego W. Schimmelpfenga, sygn. 727/59, 727/60, 727/61

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Inspekcja Przemysłowa w Dzierżoniowie, syng. 345, Acten betreffend Carl Bernhardt Inh: Albert Plümecke Baugeschäft [brak paginacji]

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Sądu Obwodowego w Niemczy, sygn. 48: Generalakten über Verfahren in Bausachen, Kostenanschlag über verschiedene bauliche Veränderungen im Königl. Amtsgerichtsgefängnis in Nimptsch (z 26.3.1910)  i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 16: Haupt-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Bau-Polizei-Sachen, pismo z dnia 17.10.1919

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 37: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo z dnia 17.7.1924

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 39: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo i plan budowlany z 3.3.1927

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 40: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, pismo z dnia 5.1.1929 i następne

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 40: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, plan budowlany z dnia 5.12.1928

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 40: Neben-Akten des Kreissausschusses des Kreises Nimptsch betr. Siedlungswesen, plan budowlany z grudnia 1926

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 38: Siedlungswesen

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 41: Siedlungswesen, s. 79-80, 495-498

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Akta Wydziału Powiatowego w Niemczy, sygn. 42: Siedlungswesen, s. 142-145

Literatura i źródła publikowane:

Niemcza. Wielka historia małego miasta, red. M. Młynarska-Kaletynowa, Wrocław 2002, s. 176

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» architektura

» budownictwo

Wyznanie:

» ewangelickie

Multimedia

Pluemecke Albert 1
Pluemecke Albert 2
Pluemecke Albert 3
Pluemecke Albert 4
Pluemecke Albert 5
Pluemecke Albert 6