Józef Radziszewski

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Józef Radziszewski

Data urodzenia:

I poł. XX w.?

Data śmierci:

II poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

II poł. XX w.

Miejsce zamieszkania: Łódź, od 1949 Bielawa
Wybrane ilustracje, fotografie dzieł, wydane książki, kompozycje muzyczne, namalowane obrazym wykonane rzeźby, fotografie artystyczne, udział w filmach, sztukach:

1948/49 w Teatrze Robotniczym w Bielawie sztuki:

 „Młoda gwardia” wg Fadiejewa, reżyseria (spektakl prezentowany również na scenach Teatru Polskiego w Warszawie i Teatru Wojska Polskiego w Łodzi)

„Brygada szlifierza Karhana” wg Vaska Kani, reżyseria

„Szczygli zaułek” wg B. Shawa, reżyseria

Opis kształcenia:

Studium dla reżyserów scen amatorskich przy Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Łodzi

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Od 1949 - związany z Teatrem Robotniczym w Bielawie

Po 1950 w biurze Centrali Rady Związków Zawodowych

Wyróżnienia:

I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Radzieckich, „Młoda gwardia”

1950 – Nagroda Państwowa za osiągnięcia artystyczne i pracę z aktorem na terenie teatru amatorskiego

Współpracownicy:

Teodor Mierzeja, reżyser

Literatura i źródła publikowane:

J. A. Szczepański (JASZCZ), Trzy razy MŁODA GWARDIA, „Trybuna Ludu”, 1950, nr 5, s. 8

Jan Gładysz, Teodor Mierzeja i Teatr Robotniczy w Bielawie, [w:] Wielcy twórcy Gór Sowich, red. S. Januszewski, Dzierżoniów-Bielawa-Nowa Ruda-Świdnica 2005, s. 81-89

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» reżyseria