Christian Reichmann

nie pobrano

Imię i nazwisko:

Christian Reichmann

Data urodzenia:

XIX w.

Data śmierci:

I poł. XX w.

Rozpoczęcie okresu twórczości:

XIX/XX w.

Miejsce zamieszkania: Peterswaldau (Pieszyce)
Określenie kręgu rodzinnego:

Być może spokrewniony z Reichmannami: Heinrichem seniorem oraz braćmi Heinrichem i Gustavem, którzy w I połowie XX wieku prowadzili w Pieszycach farbiarnię i przygotowalnię.

Życie zawodowe i członkostwo w organizacjach:

Prowadził w Pieszycach mechaniczną tkalnię bawełnianą (zał. 1843), od ok. 1902 r. w posiadaniu rodziny Schmolke: najpierw Georga Schmolke, a od ok. 1914 jego synów – przedsiębiorcy Maxa i tkacza Fritza.

Źródła niepublikowane:

Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim, Biuro Informacyjne Schimmelpfenga, sygn. 774/19

Literatura i źródła publikowane:

M. Goliński, J. Kęsik, L. Ziątkowski, Pieszyce od czasów najdawniejszych do końca XX wieku, Toruń 2002, s. 124

Inne:

Opracowanie: Sławomir Brzezicki, Ksenia Stanicka-Brzezicka

Rodzaj twórczości:

» tkactwo